Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

ANWIL zaprasza kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka

2014/06/25 08:40 ANWIL zaprasza kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka

Przypominamy, że do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Przypominamy, że do końca czerwca można zgłaszać kandydatów na członków Rady Programowej Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Rada Programowa jest jednym z organów statutowych Fundacji ANWIL dla Włocławka. Będzie, między innymi, oceniała i udzielała rekomendacji projektom zgłaszanym do Fundacji. Do pracy w Radzie Programowej ANWIL zaprasza osoby powszechnie szanowane, cieszące się dużym autorytetem i zaufaniem mieszkańców, a jednocześnie posiadające rozległą wiedzę i doświadczenie w sferach działań, które będzie wspierała Fundacja. Działalność członka w Radzie Fundacji nie wyklucza instytucji, organizacji lub stowarzyszenia, na rzecz której pracuje, z ubiegania się o wsparcie finansowe Fundacji. Członkostwo w Radzie Fundacji jest funkcją społeczną.

Do tej pory chęć udziału w pracach Rady wyrazili:

  • Prof. Marian Szczepański – wieloletni Dyrektor Chóru Canto we Włocławku,
  • Marcin Piekarski - zaangażowany w sport młodzieżowy we Włocławku;
  • Jan Jabłoński - wieloletni dyrektor Miejskiego Ośrodka Edukacji i Promocji Kultury we Włocławku i organizator Konkursu Poezji Śpiewanej, obecnie Browar B;
  • Mariusz Kaczmarek - Wiceprezes spółki Chemeko.


ANWIL w Radzie Programowej reprezentować będą Bożena Cichocka i Krzysztof Wojdyło.
Kandydatury do Rady Programowej należy zgłaszać do 30 czerwca br. drogą elektroniczną na adres: media@anwil.pl lub drogą pocztową na adres: ANWIL S.A., ul. Toruńska 222, 87-800 Włocławek z dopiskiem Rada Programowa (decyduje data stempla pocztowego). Do zgłoszenia należy dołączyć krótkie uzasadnienie kandydatury, dane kontaktowe kandydata oraz jego pisemną zgodę na udział w Radzie Programowej Fundacji (w przypadku drogi elektronicznej – skan zgody). Zgłoszenia mogą dokonać również urzędy, instytucje, stowarzyszenia i organizacje oraz osoby fizyczne.

Wyboru członków Rady Programowej dokona Rada Fundacji do połowy lipca br., a jej pełny skład zostanie podany w osobnym komunikacie.

Dodatkowych informacji udziela Bożena Cichocka, e-mail:

bozena.cichocka@anwil.pl

 

Powrót do aktualności