Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Spotkanie Fundacji ANWIL dla Włocławka z włocławskimi organizacjami pozarządowymi

2014/08/13 15:11 Spotkanie Fundacji ANWIL dla Włocławka z włocławskimi organizacjami pozarządowymi

Pierwsze spotkanie informacyjne z przedstawicielami włocławskich organizacji pozarządowych odbyło się 12 sierpnia we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej.

Pierwsze spotkanie informacyjne z przedstawicielami włocławskich organizacji pozarządowych odbyło się 12 sierpnia we Włocławskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Informacji Turystycznej. Na zaproszenie Prezes Fundacji Małgorzaty Kosińskiej odpowiedziały największe i najbardziej aktywne organizacje działające we Włocławku.

Głównym celem spotkania było zapoznanie uczestników z działalnością Fundacji oraz zasadami I edycji konkursu grantowego, który wkrótce zostanie ogłoszony. Będą mogły wystartować w nim wszystkie organizacje pozarządowe mające siedzibę lub przedstawicielstwo we Włocławku. Podstawowym warunkiem zakwalifikowania projektu do dalszej oceny jest to, czy jest on adresowany do włocławian, bo tylko inicjatywy skierowane do mieszkańców miasta mogą być finansowane ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka. Konkurs nie wprowadza natomiast ograniczeń dotyczących tematyki projektów, mogą one wspierać szerokie spektrum przedsięwzięć , od edukacji poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz działania ukierunkowane na rozwój gospodarczy Włocławka.

Szczególną uwagę Fundacja zamierza poświęcić projektom skierowanym do ludzi młodych, młodzieży i dzieci - grupy, która wkrótce stanowić będzie o przyszłości Włocławka.

- Liczymy na ciekawe projekty ponieważ chcemy pomagać tym, którym nie brakuje pomysłów i entuzjazmu do działania na rzecz lokalnej społeczności. Wierzymy, że wspierając lokalne inicjatywy tworzymy przyszłość Włocławka, który stanie się atrakcyjniejszym i ciekawszym miejscem do mieszkania. Każda organizacja może złożyć nieograniczoną liczbę projektów, lecz dofinansowanie może uzyskać tylko na jeden projekt indywidualny i jeden projekt partnerski - podkreśliła Małgorzata Kosińska, Prezes Zarządu Fundacji.

Idea powołania przez ANWIL Fundacji ANWIL dla Włocławka spotkała się z bardzo pozytywnym odzewem środowiska organizacji typu non profit. Stąd też duże zainteresowanie spotkaniem, w którym uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Polskiego Czerwonego Krzyża, Włocławskiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Stowarzyszenia Sportowego Niepełnosprawnych EUROINTEGRACJA, Yacht Clubu ANWIL, Dobrzyńsko-Kujawskiego Towarzystwa Kulturalnego, Ligi Ochrony Przyrody, Włocławskiego Towarzystwa Wioślarskiego, Fundacji "Samotna Mama", Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO, UKS LIDER, KU AZS WSHE, Stowarzyszenia Sokół, LKS VECTRA, TKM Włocławek, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich Włocławek, Polski ego Związku Niewidomych, Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Więcej informacji o I Konkursie Grantowym Fundacja przekaże podczas konferencji prasowej, na którą zaprosi w najbliższych dniach włocławskie media.

Powrót do aktualności