Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Pierwszy Konkurs Grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

2014/08/20 11:53 Pierwszy Konkurs Grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

20 sierpnia, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych i pożytku publicznego.

20 sierpnia, na specjalnie zwołanej konferencji prasowej, Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła pierwszy konkurs grantowy, skierowany do włocławskich organizacji pozarządowych i pożytku publicznego. Uczestnicy konkursu mogą ubiegać się o granty do wysokości 30 000 zł. Termin składania wniosków mija 22 września.

Fundacja ANWIL dla Włocławka to nowa inicjatywa włocławskiej spółki z Grupy ORLEN, wprowadzająca całkowicie nową jakość w relacje z najbliższym otoczeniem. Stosując w praktyce zasady społecznej odpowiedzialności biznesu ANWIL od lat wspierał wiele dziedzin kultury, sportu i edukacji. Potwierdzeniem roli jaką firma odgrywa w środowisku lokalnym są liczne nagrody, wyróżnienia i podziękowania otrzymane od władz oraz instytucji i organizacji z Włocławka.

Do udziału w konkursie grantowym zaproszone zostały wszystkie organizacje pozarządowe i organizacje pożytku publicznego posiadające osobowość prawną i mające siedzibę lub przedstawicielstwo we Włocławku.

W czasie konferencji prasowej, Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji podkreśliła:

„Fundacja ma wspierać lokalne projekty, służące aktywizacji mieszkańców Włocławka. Ma obejmować szerokie spektrum: od edukacji poprzez ochronę zdrowia, sport, ochronę środowiska, rozwój kultury i sztuki oraz wspieranie środowiska gospodarczego i przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy Włocławka. Szczególną uwagę chcemy poświęcić projektom skierowanym do ludzi młodych, którzy wkrótce mogą decydować o rozwoju naszego miasta.”

Dofinansowanie nie może przekroczyć 80 proc. całkowitego kosztu projektu i jednocześnie 30 tys. zł które są maksymalnym poziomem wsparcia.

Do konkursu mogą być zgłoszone projekty realizujące cele statutowe Fundacji i dotyczące mieszkańców Włocławka, a okres ich realizacji nie może przekroczyć 10 miesięcy.

Harmonogram konkursu:

  • 22.09.2014 r. – termin składania wniosków wraz z załącznikami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego;
  • 27.10.2014 r. – ogłoszenie wyników konkursu;
  • 27.10.2014 r. do 20.08.2015 r. – okres realizacji projektu i kwalifikowania wydatków;
  • 21.09.2015 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdań z realizacji projektu.

 

Powrót do aktualności