Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

PCK rozpoczął swoje programy

2014/12/04 14:00 PCK  rozpoczął swoje programy

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku rozpoczął realizację dwóch projektów dofinasowanych ze środków „Fundacji ANWIL dla Włocławka”. Pierwszy projekt pt. „Pierwsza pomoc - na ratunek innym”, mający na celu propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dedykowany jest dorosłym mieszkańcom Włocławka.

Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku rozpoczął realizację dwóch projektów dofinasowanych ze środków „Fundacji ANWIL dla Włocławka”. Pierwszy projekt pt. „Pierwsza pomoc - na ratunek innym”, mający na celu propagowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, dedykowany jest dorosłym mieszkańcom Włocławka.

krew_440.jpgOrganizatorzy zaplanowali organizację bezpłatnych, otwartych kursów pierwszej pomocy dla 100 mieszkańców Włocławka. Szkolenia będą odbywać się raz w miesiącu, w siedzibie Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. Zduńskiej 14 we Włocławku. Chętni mogą zgłaszać się osobiście lub telefonicznie pod nr 54 231 46 56 lub przez Facebook’a.

Drugi z projektów „Młoda krew ratuje życie" , to inicjatywa skierowana do włocławskich szkół ponadgimnazjalnych i wyższych. Głównym celem projektu jest budowanie świadomości wagi problemu oraz propagowanie - głównie wśród młodych ludzi - idei krwiodawstwa, przełamywanie mitów związanych z oddawaniem krwi. Służyć temu będą spotkania oraz prelekcje prowadzone przez specjalistów ds. krwiodawstwa. W programie zostały również przewidziane akcje poborów krwi pod hasłem „Młoda krew ratuje życie” , obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa oraz piknik „Krewcy Ludzie" .

Na zakończenie programu nastąpi podsumowanie akcji, wręczone zostaną nagrody za największą ilość oddanej krwi oraz zaangażowanie w promocję honorowego krwiodawstwa. Szkoły, które chciałaby przyłączyć się do tej szlachetnej akcji mogą zgłaszać się osobiście lub za pomocą poczty elektronicznej na adres progorg@op.pl. Organizatorzy – jest to inicjatywa partnerska Oddziału Rejonowego PCK i Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Kriolecznictwa - przewidzieli udział 12 szkół, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Powrót do aktualności