Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Przekraczają bariery z Fundacją

2014/12/15 15:43 Przekraczają bariery z Fundacją

Dzięki środkom otrzymanym od Fundacji ANWIL dla Włocławka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO realizuje projekt ,,Bez barier - nowe umiejętności, nowe możliwości".

Dzięki środkom otrzymanym od Fundacji ANWIL dla Włocławka Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO realizuje projekt ,,Bez barier - nowe umiejętności, nowe możliwości".

Zdjecie_0398_440.jpgJednym z elementów projektu jest arteterapia, która odbywa się w każdy wtorek i czwartek w godzinach 16:30 - 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Komunalnej. Doświadczenie organizatorów pokazuje, że poprzez sztukę uzyskuje się bardzo dobre wyniki w procesie uspołecznienia dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnej. Nauka nowych umiejętności artystycznych (tanecznych, teatralnych, plastycznych), ich doskonalenie oraz możliwość prezentacji własnych osiągnięć społeczności lokalnej, jest najlepszym bodźcem stymulującym rozwój osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Członkowie stowarzyszenia mogą również skorzystać z zajęć dogoterapii, które odbywają się w piątki - na nie obowiązują indywidualne zapisy. Systematyczny udział w zajęciach osób niepełnosprawnych intelektualnie wpływa na poprawę ich społecznego i intelektualnego funkcjonowania oraz kształtuje aktywne postawy rodziców i opiekunów. Zajęcia prowadzone są w formie zabawy, która jest działaniem angażującym wyobraźnię, prowadzi do samodzielnego poznawania świata i sprawia przyjemność. Na bieżąco prowadzona jest analiza potrzeb zgłaszana przez rodziców w zakresie rehabilitacji, terapii i integracji ich podopiecznych.

Powrót do aktualności