Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Lider gra fair play z Fundacją

2015/01/05 11:07 Lider gra fair play z Fundacją

Uczniowski Klub Sportowy Lider Włocławek, dzięki grantowi z Fundacji ANWIL dla Włocławka, realizuje program "Z Liderem gram fair play". W programie uczestniczy 50 uczniów oraz 10 trenerów.

trening_miko_aj_2.jpgUczniowski Klub Sportowy Lider Włocławek, dzięki grantowi z Fundacji ANWIL dla Włocławka, realizuje program "Z Liderem gram fair play". W programie uczestniczy 50 uczniów oraz 10 trenerów.

Głównym założeniem projektu jest zdobywanie przez młodych zawodników umiejętności gry fair play, uczenie się rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, komunikacji w grupie i wzajemnego motywowania się do pozytywnego działania oraz utrwalenia zdobytych umiejętności.
W ramach projektu organizowane są zajęcia pozalekcyjne dla 50 dzieci - członków stowarzyszenia, z dwóch grup wiekowych rocznik 2002 i 2005. Zajęcia dla uczniów odbywają się w formie spotkań z psychologiem i trenerem piłkarskim. Dla grupy trenerów prowadzone są zajęcia z pedagogiem, których celem jest wsparcie i motywacja do dalszego działania na zasadach fair play oraz pomoc w utrwaleniu tych zasad nie tylko na boisku, ale także poza nim.
Zdaniem pomysłodawców projektu, efektem edukacji sportowej może być nie tylko sukces sportowy, ale też utrwalenie wartości, które nadają mu wymiar pozasportowy, uniwersalny. Realizowany program jest bardzo ważnym elementem nie tylko życia sportowego, ale i codziennego młodych ludzi skupionych w stowarzyszeniu.

W okresie przedświątecznym podczas treningu dzieci odwiedził niespodziewanie Mikołaj, który rozdał wszystkim prezenty.

Projekt „Z liderem gram fair play” jest jednym z 36 projektów, które zostały dofinansowane ze środków Fundacji ANWIL dla Włocławka w ramach pierwszego konkursu grantowego, przeprowadzonego w 2014 roku.

Powrót do aktualności