Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Bezcenny dar uczniów włocławskich szkół

2015/02/27 12:11 Bezcenny dar uczniów włocławskich szkół

Pod 100 litrów krwi oddali uczniowie włocławskich szkół podczas akcji "Młoda krew ratuje życie”, prowadzonej przez włocławski PCK, a finansowanej z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Pod 100 litrów krwi oddali uczniowie włocławskich szkół podczas akcji "Młoda krew ratuje życie”, prowadzonej przez włocławski PCK, a finansowanej z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Do tej pory otwarte akcje poboru krwi zostały przeprowadzone w pięciu włocławskich szkołach ponadgimnazjalnych: I LO im. Ziemi Kujawskiej, III LO im. Marii Konopnickiej, IV LO im. K.K Baczyńskiego, Zespole Szkół Technicznych oraz Zespół Szkół Samochodowych.
W lutym w ramach propagowania idei krwiodawstwa przed siedzibą Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku odbywała stanął ambulans Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w którym chętni po uprzednim przebadaniu mogli oddać krew na miejscu. W trakcie trwania akcji organizatorzy rozdawali gadżety oraz ulotki informujące o projekcie „Młoda Krew Ratuje Życie”.
Zdaniem organizatorów, zainteresowanie z jakim spotyka się ta szlachetna akcja, świadczy o tym, że młodzież rozumie wagę i znaczenie idei krwiodawstwa i chętnie się angażuje w jej propagowanie.
Kolejne akcje poboru krwi odbędą się w marcu i kwietniu.
 

Powrót do aktualności