Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Trzeci konkurs grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

2015/04/22 10:20 Trzeci konkurs grantowy Fundacji ANWIL dla Włocławka

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny, trzeci już, konkurs grantowy. Tym razem skierowany jest on do włocławian w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Stąd hasło konkursu „Aktywni 50+”. Budżet grantowy wynosi 150 000 złotych

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłosiła kolejny, trzeci już, konkurs grantowy. Tym razem skierowany jest on do włocławian w wieku powyżej pięćdziesiątego roku życia. Stąd hasło konkursu „Aktywni 50+”. Budżet grantowy wynosi 150 000 złotych.
Jednym z głównych celów Fundacji jest wspieranie jak najszerszej grupy mieszkańców Włocławka. Dlatego w trzeciej edycji konkursu grantowego, dofinansowane zostaną inicjatywy dedykowane pokoleniu 50+. Do udziału w konkursie grantowym zaproszone zostały wszystkie włocławskie organizacje pozarządowe. Każda z nich może ubiegać się o grant w maksymalnej wysokości 30 tys. zł. Podobnie jak w poprzednich konkursach, beneficjenci muszą wnieść wkład własny w wysokości minimum 20 proc. wartości projektu w formie rzeczowej i/lub finansowej. Łącznie na granty w tym konkursie Fundacja przeznaczy 150 tys. zł.
- Mamy nadzieję, że włocławskie organizacje społeczne, dzięki grantom otrzymanym w ramach konkursu Aktywni 50+, będą mogły zrealizować wiele projektów, które zachęcą seniorów do aktywności artystycznej, sportowej, czy wolontariackiej – powiedział Arkadiusz Kazana, Członek Zarządu ANWIL podczas uroczystości ogłoszenia konkursu. - Jestem przekonany, że z połączenia zaangażowania NGO’s-ów i środków finansowych Fundacji Anwil dla Włocławka wygenerujemy energię, która pobudzi seniorów do działania – dodał Dyrektor Kazana.
Już po raz trzeci w swojej krótkiej, bo niespełna rocznej, historii Fundacja ANWIL dla Włocławka przyzna granty na realizację projektów skierowanych do mieszkańców miasta.
- Poprzedni konkurs grantowy, do którego przyjmowanie wniosków zakończyliśmy 10 kwietnia, skierowany był do dzieci i młodzieży. Tym razem chcemy zachęcić do składania projektów dedykowanych nieco starszemu pokoleniu. Oczekujemy działań, które rozwiną umiejętności, pobudzą do aktywności, pozwalając przy tym zachować kondycję fizyczną i psychiczną oraz wzmocnią poczucie wartości i użyteczności społecznej – podkreśla Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji.
Na przygotowanie włocławskie organizacje tzw. trzeciego sektora mają równo miesiąc – termin składania dokumentów upływa 22 maja. Beneficjentów konkursu poznamy 30 czerwca.
http://promocjewloclawskie.pl/miasto-wloclawek/fundacja-anwil-dla-wloclawka-aktywni-50-plus

http://ddwloclawek.pl/pl/12_biznes/16676_fundacja_anwil_dla_wloclawla_ma_kolejne_pieniadze_dla_wloclawian.html

 

 

Powrót do aktualności