Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych włocławian

2015/09/03 14:11 Fundacja ANWIL dla Włocławka wspiera zdolnych włocławian

Uczniowie włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi mogą ubiegać się o stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka na rok szkolny 2015/2016. Nabór wniosków potrwa do 22 września br.

Uczniowie włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z bardzo dobrymi wynikami
w nauce oraz szczególnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi mogą ubiegać się o stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka na rok szkolny 2015/2016. Nabór wniosków potrwa do 22 września br.
Program stypendialny adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, który ma na celu przede wszystkim wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów włocławskich uczniów stanowi rozszerzenie dotychczasowego zakresu działalności Fundacji.
Na rok szkolny 2015/2016 planowane jest przyznanie 30 stypendiów: 15 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 15 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym wyniesie dla uczniów gimnazjum 200 zł, a dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 300 zł.
- Zachęcamy uczniów do aplikowania o stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka. Na wnioski czekamy do 22 września. Szczególną uwagę będziemy zwracać na tych kandydatów, którzy angażują się w działania społeczne, tym samym przejmując odpowiedzialność za otoczenie, w którym funkcjonują. – Podkreśliła Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji.
Program skierowany jest wyłącznie do uczniów, którzy są mieszkańcami Włocławka. Dodatkowo, niezbędnym warunkiem do uzyskania stypendium - obok osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych, czy dokonań w zakresie działalności społecznej, jest wypełnienie formularza on-line na stronie Fundacji ANWIL dla Włocławka i dostarczenie wydrukowanego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami do 25 września 2015 r. na adres Fundacji.
Fundacja ANWIL dla Włocławka - oprócz programu stypendialnego na rok szkolny 2015/2016 – nadal będzie koncentrowała się na wsparciu projektów organizacji pozarządowych, przynoszących wymierne korzyści lokalnej społeczności.
Aktualnie dobiegają końca ostatnie projekty dofinansowane przez Fundację w konkursie „Wakacje we Włocławku aktywnie i wesoło”, dzięki którym niemal 2000 dzieci i młodzieży spędziło
w atrakcyjny sposób lato w mieście. Jednocześnie trwa realizacja przedsięwzięć w programie „Aktywni 50 +”, a na koniec września Fundacja planuje ogłoszenie kolejnego konkursu grantowego.

Więcej informacji o programie stypendialnym
 

Powrót do aktualności