Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Kolejne pół miliona złotych dla Włocławka od Fundacji

2015/09/29 10:51 Kolejne pół miliona złotych dla Włocławka  od Fundacji

Fundacja ANWIL dla Włocławka, którą spółka ANWIL powołała do życia w maju 2014 roku, przyznała w ciągu 16 miesięcy swojego działania granty o łącznej wartości ponad miliona złotych. Fundacja właśnie ogłosiła II konkurs grantowy, w którym włocławskie organizacje III sektora mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą sięgającą nawet 50 tysięcy złotych. W sumie budżet II edycji konkursu wynosi 500 tysięcy złotych.

Fundacja ANWIL dla Włocławka, którą spółka ANWIL powołała do życia w maju 2014 roku, przyznała w ciągu 16 miesięcy swojego działania granty o łącznej wartości ponad miliona złotych. Fundacja właśnie ogłosiła II konkurs grantowy, w którym włocławskie organizacje III sektora mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów kwotą sięgającą nawet 50 tysięcy złotych. W sumie budżet II edycji konkursu wynosi 500 tysięcy złotych.
Uroczyste podsumowanie I konkursu grantowego i ogłoszenie jego II edycji odbyło się 29.09.2015 r. we włocławskim Muzeum Diecezjalnym. We workowej uroczystości udział wzięli: Prezydent Miasta Włocławek – Marek Wojtkowski, Arkadiusz Kazana – Członek Zarządu ANWIL, reprezentujący fundatora, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka – Małgorzata Kosińska oraz licznie przybyli reprezentanci organizacji pozarządowych.
Prezes Kazana zwracając się do uczestników wydarzenia podkreślił, że społeczna odpowiedzialność biznesu to odpowiedzialny sposób funkcjonowania firmy w przestrzeni społecznej, ekonomicznej
i środowiska naturalnego oraz jeden z filarów, na którym budowę swojej wartości opiera ANWIL. Zwrócił uwagę, że: - Efekty zrealizowanych przedsięwzięć, liczba beneficjentów poszczególnych projektów, kwota przekazanego przez Fundację dofinansowania, a wreszcie częstotliwość, z jaką się spotykamy jest dowodem na to, jak prężnie działa Fundacja, której fundatorem jest ANWIL. W ten sposób spółka, w której Zarządzie zasiadam, realnie przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców Włocławka, a Fundacja faktycznie wdraża swoją misję, która brzmi „Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość Włocławka”, a nie tylko ją deklaruje.
Prezes Fundacji Małgorzata Kosińska omówiła przebieg I edycji konkursu, przypominała wnioski, które uzyskały rekomendację Rady Programowej i otrzymały granty, a także przedstawiła zasady II edycji.
Tym razem włocławskie organizacje pozarządowe będą mogły aplikować o dofinansowanie
w wysokości do kwoty 50 tys. zł. Granty zostaną przyznane tym projektom, które realizują cele statutowe Fundacji i dotyczą mieszkańców Włocławka.
Małgorzata Kosińska wyraziła także zadowolenie, że - beneficjentami projektów dotychczas dofinansowanych przez Fundację były zarówno dzieci, młodzież, jak i dorośli włocławianie,
a spektrum realizowanych działań obejmowało zajęcia o charakterze sportowym, edukacyjnym
i artystycznym. Projekty pozwoliły ich uczestnikom odkryć nowe wartości, rozszerzyć zainteresowania, a także pogłębić wiedzę i zdobyć praktyczne umiejętności.
Fundacja ANWIL dla Włocławka, choć koncentruje się na wsparciu projektów organizacji pozarządowych, zdecydowała się w tym roku rozszerzyć swoją działalność. 25 września zakończyła przyjmowanie aplikacji do programu stypendialnego, skierowanego do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Jego celem jest przede wszystkim wsparcie rozwoju indywidualnych uzdolnień oraz talentów młodych włocławian.
Wtorkowe spotkanie uświetnił występ Chóru „Canto”, laureata wielu konkursów, zdobywcy Grand Prix tegorocznego, międzynarodowego Ohrydzkiego Festiwalu Chóralnego w Macedonii, który wystąpi pod dyrekcją Mariana Szczepańskiego.
 

Powrót do aktualności