Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Konferencja „ Bądź przyjacielem naszego miasta” .

2015/10/15 11:58 Konferencja „ Bądź przyjacielem naszego miasta” .

Fundacja ANWIL dla Włocławka serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „ Bądź przyjacielem naszego miasta” otwierającej projekt „Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat”, finansowany z grantu Fundacji. Konferencja organizowana przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwo Włocławek odbędzie się 16 października w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Włocławek przy ul. Ziębie 13 we Włocławku.

Fundacja ANWIL dla Włocławka serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „ Bądź przyjacielem naszego miasta” otwierającej projekt „Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat”, finansowany z grantu Fundacji.
Konferencja organizowana przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej oraz Nadleśnictwo Włocławek odbędzie się 16 października w sali edukacyjnej Nadleśnictwa Włocławek przy ul. Ziębie 13 we Włocławku.

Program konferencji
9.00-9.15 Rejestracja uczestników, powitalna kawa.
9.15-9.30 Powitanie uczestników, prezentacja projektu.
9.30-10.00 Formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem rezerwatów przyrody występujących na terenie miasta Włocławka.
10.00-10.30 Nordic walking jako forma aktywności dla osób 50+.
10.30-11.00 Zwiedzanie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Nadleśnictwa Włocławek, zakończenie konferencji.
11.00-11.30 Przerwa kawowa.
11.30-12.00 Opakowania i odpady opakowaniowe oraz oznakowanie produktów (ekoznaki).
12.30 – 13.00 Krytyczne spojrzenie na reklamę - sztuczki marketingowe wykorzystywane w reklamach, problematyka wyborów konsumenckich.
13.00-13.30 Przerwa obiadowa.
13.30-14.00 Ocena cyklu życia produktu, – jaki ślad zostawią twoje zakupy? Zasady robienia mądrych zakupów. Analiza ilości, składu i sposobów zagospodarowania odpadów w miejscu zamieszkania.
14.00-14.15 Dyskusja, zakończenie warsztatów.


 

Powrót do aktualności