Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Aktywni 50 + we Włocławku wybierają pomniki przyrody

2015/11/09 07:13 Aktywni 50 + we Włocławku wybierają pomniki przyrody

Być może już wkrótce we Włocławku przybędzie pomników przyrody. Na to bardzo liczą uczestnicy warsztatów „Formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły”, zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.

Być może już wkrótce we Włocławku przybędzie pomników przyrody. Na to bardzo liczą uczestnicy warsztatów „Formy ochrony przyrody, ze szczególnym uwzględnieniem Obszaru Natura 2000 Włocławska Dolina Wisły”, zorganizowanych przez Włocławskie Centrum Edukacji Ekologicznej.
Podczas warsztatów aktywni 50+ przygotowali dokumentację dotyczącą tworzenia nowych pomników przyrody na terenie Włocławka. Do tego celu powołany został specjalny zespół, w którego składzie znaleźli się słuchacze włocławskiego oddziału Kujawsko-Dobrzyńskiego Uniwersytetu III Wieku. Zespół opracował dokumentację fotograficzną miejskiego drzewostanu, na podstawie której wybrane zostały cenne wiekowe drzewa, wyróżniające się okazałymi rozmiarami. To kandydaci do zaszczytnego miana pomnika przyrody. Propozycje zostały ujęte w formalnych wnioskach o ustanowienie nowych pomników przyrody we Włocławku, które ostaną złożone w stosownym urzędzie. .
Ekologiczne warsztaty dla seniorów odbywają się w ramach projektu „Aktywni 50 + z przyrodą za pan brat” finansowanego z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka.
 

Powrót do aktualności