Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka rozdane!

2015/11/18 10:14 Stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka rozdane!

Fundacja ANWIL dla Włocławka przekazała akty stypendialne laureatom pierwszego konkursu stypendialnego. 30 wybitnie uzdolnionych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie otrzymywać w roku szkolnym 2015/2016 wsparcie finansowe na realizację swoich planów związanych z poszerzaniem wiedzy oraz rozwojem umiejętności.

Fundacja ANWIL dla Włocławka przekazała akty stypendialne laureatom pierwszego konkursu stypendialnego. 30 wybitnie uzdolnionych uczniów włocławskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych będzie otrzymywać w roku szkolnym 2015/2016 wsparcie finansowe na realizację swoich planów związanych z poszerzaniem wiedzy oraz rozwojem umiejętności.
Stypendiami Fundacji ANWIL dla Włocławka zostali uhonorowani młodzi włocławianie mogący się pochwalić doskonałymi wynikami w nauce, wybitnymi osiągnięciami edukacyjnymi, sportowymi i artystycznymi oraz angażujący się w działania wolontariackie.
Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 17 listopada 2015 r. we włocławskim Muzeum Diecezjalnym. W wydarzeniu wzięli udział: Arkadiusz Kazana – Członek Zarządu ANWIL, reprezentujący fundatora, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka – Małgorzata Kosińska oraz rodzice
i nauczyciele zwycięzców konkursu stypendialnego.
Arkadiusz Kazana, członek zarządu ANWIL, zwracając się do laureatów, życzył im, aby stypendia Fundacji ANWIL nie były ostatnimi, jakie otrzymają w trakcie swojej edukacji. - Wspinajcie się po kolejnych stopniach drabiny wiedzy, nie zapominając o tym, że ten kto nieustannie się uczy, nie starzeje się. A jak powiedział Albert Einstein: „najwspanialszą rzeczą w życiu jest utrzymywanie swojego umysłu młodym.” Prezes Kazana podziękował także świeżo upieczonym stypendystom za to, że poszerzając swoją wiedzę oraz zdobywając nowe umiejętności, nie zapominają
o odpowiedzialności i trosce o otoczenie, w którym funkcjonują.
Włocławscy gimnazjaliści otrzymają stypendium w wysokości 200 złotych miesięcznie, natomiast licealiści – 300. Środki te mogą przeznaczyć na naukę języków obcych, udział w zajęciach rozwijających ich zainteresowania naukowe, jak również zakup pomocy edukacyjnych, w tym sprzętu sportowego.
O stypendia Fundacji ANWIL dla Włocławka ubiegało się 85 kandydatów – 50 uczniów gimnazjów i 35 uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Program stypendialny, którego celem jest wspieranie rozwoju indywidualnych uzdolnień i talentów włocławskich uczniów stanowi rozszerzenie zakresu działalności Fundacji ANWIL dla Włocławka. W dalszym ciągu bowiem koncentruje się przede wszystkim na pobudzaniu aktywności organizacji III sektora w mieście. Już na początku grudnia Fundacja ogłosi laureatów II konkursu grantowego, którego budżet wynosi 500 000 zł.
W sumie Fundacja od początku swojej działalności, a więc od maja 2014 roku, przekazała włocławskim organizacjom pozarządowym ponad milion złotych.
Spółka ANWIL - w uznaniu dla realizowanych projektów w obszarze CSR, w tym m.in. powołanie do życia Fundacji ANWIL dla Włocławka - została uhonorowana w 2015 r. Białym Listkiem CSR przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte, a także zdobyła Diament Polskiej Chemii w kategorii Lider CSR przyznawany przez Executive Club oraz firmę doradczą PwC.

 

Powrót do aktualności