Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Krewcy młodzi włocławianie

2016/04/13 13:14 Krewcy młodzi włocławianie

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt „Krewcy Ludzie” finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Celem głównym całego programu jest uświadomienie dzieciom, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także dorosłym mieszkańców Włocławka jak ważna jest krew w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.

Oddział Rejonowy PCK we Włocławku realizuje projekt „Krewcy Ludzie” finansowany z grantu Fundacji ANWIL dla Włocławka. Celem głównym całego programu jest uświadomienie dzieciom, młodzieży ze szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych a także dorosłym mieszkańców Włocławka jak ważna jest krew w ratowaniu życia i zdrowia ludzkiego.
W ramach projektu przewidziane zostały otwarte akcje poboru krwi przed siedzibą Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku, turniej „Młoda krew ratuję życie” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, konkursy oraz zajęcia edukacyjne dla uczniów z włocławskich szkół podstawowych i gimnazjalnych.
Podczas akcji poboru krwi w czterech szkołach ponadgimnazjalnych: Zespole Szkół Technicznych, Zespole Szkół Samochodowych, Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Kujawskiej i Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika krew oddało 120 uczniów w łącznej ilości 54 litry.
Podczas dwóch otwartych akcji poboru krwi przed siedzibą Oddziału Rejonowego PCK we Włocławku 7 stycznia i 4 lutego krew oddało 30 osób w łącznej ilości 13,5 litra.
W marcu rozpoczęły się zajęcia promujące honorowe krwiodawstwo w szkołach na terenie Włocławka.

Projekt „Krewcy Ludzie” jest jednym z trzydziestu siedmiu projektów realizowanych w ramach w II edycji konkursu.
 

Powrót do aktualności