Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko Streetworker.

2016/08/05 08:19 Poszukujemy kandydatów/kandydatki na stanowisko Streetworker.

Fundacja ANWIL dla Włocławka poszukuje kandydatów do pracy metodą pedagogów podwórkowych z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie

Fundacja ANWIL dla Włocławka poszukuje kandydatów do pracy metodą pedagogów podwórkowych z dziećmi ze środowisk wykluczonych społecznie.

Od kandydatów/kandydatek oczekujemy:

1. Wykształcenia wyższego: preferowany kierunek to pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo- wychowawczą, lub na dowolnym kierunku, uzupełnionego studiami podyplomowymi / kursami w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, lub wykształcenia, co najmniej średniego i udokumentowanego minimum 3- letniego stażu pracy z dziećmi lub rodziną.
2. Umiejętności interpersonalnych.
3. Stabilności emocjonalnej.
4. Odporności na stres.
5. Dyspozycyjności.


Mile widziane doświadczenie w pracy z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym, współpracy z organizacjami pozarządowymi pracującymi w tym obszarze lub ukończony kurs pedagogiki podwórkowej.

Dokumenty aplikacyjne - CV ze zdjęciem oraz list motywacyjny należy przesłać na adres: malgorzata.kosinska@anwildlawloclawka.pl do 17 sierpnia 2016 r. - ten etap rekrutacji prowadzony będzie wyłącznie drogą elektroniczną.

Rekrutacja prowadzona będzie dwustopniowo.

I etap: spośród nadesłanych aplikacji wybierzemy 10 potencjalnych kandydatów/kandydatki, których zaprosimy na rozmowę kwalifikacyjną i szkolenie wewnętrzne związane z pracą w terenie.

II etap: po szkoleniu na stanowisku streetworker zatrudnione zostaną trzy osoby. Oferujemy zatrudnienie na umowę- zlecenie w projekcie realizowanym do 31 sierpnia 2017 r.

Charakter oferowanej pracy:

Streetworker pracować będzie w środowisku dzieci i młodzieży we Włocławku w wymiarze pracy 60 godz. w miesiącu. Praca polegać będzie na nawiązaniu bezpośrednich kontaktów z dziećmi, stworzeniu docelowej 8- osobowej grupy, przygotowania planu pracy, organizacji zajęć z podopiecznymi, współpracy z lokalnymi instytucjami wsparcia, rodzinami dzieci i środowiskiem szkolnym.
Streetworker wyposażony będzie w środki finansowe na organizację zajęć, bilety i poczęstunek dla dzieci.
Gwarantujemy stałe wsparcie merytoryczne, superwizyjne oraz pomoc związaną z realizacją zajęć z dziećmi.

 

Powrót do aktualności