Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Pedagodzy ulicy pilnie poszukiwani!

2016/08/08 08:29 Pedagodzy ulicy pilnie poszukiwani!

Fundacja ANWIL dla Włocławka, której konkursy grantowe i stypendialne są już doskonale znane mieszkańcom naszego miasta, zdecydowała o poszerzeniu swojej działalności. Właśnie rozpoczyna realizację projektu „Streetworking we Włocławku”. Jego pierwszym etapem jest rekrutacja streetworkerów, czyli pedagogów ulicy.

Fundacja ANWIL dla Włocławka, której konkursy grantowe i stypendialne są już doskonale znane mieszkańcom naszego miasta, zdecydowała o poszerzeniu swojej działalności. Właśnie rozpoczyna realizację projektu „Streetworking we Włocławku”. Jego pierwszym etapem jest rekrutacja streetworkerów, czyli pedagogów ulicy.

Streetworking jest formą socjalnej pracy ulicznej, działaniami pedagogiczno-naprawczymi, dzięki którym dzieci oraz młodzież, pochodząca ze środowisk niewydolnych pod względem wychowawczym i spędzająca większość czasu w przestrzeni miejskiej, a przy tym przejawiająca niechęć, czy nawet uprzedzenie do instytucjonalnych form pomocy, ma szansę na wyjście poza własne środowisko, zmianę swojego życia - wybór innej drogi niż ta, którą do tej pory kroczyła.

Fundacja ANWIL dla Włocławka, która stawia sobie za cel poprawę jakości życia mieszkańców, zdecydowała się wykorzystać potencjał drzemiący we włocławianach i zachęcić ich do wspólnych działań na rzecz dzieci oraz młodzieży, dla których los nie był łaskawy. Projekt „Streetworking we Włocławku” wystartuje na przełomie września i października, wtedy to wyłonieni w procesie rekrutacji, streetworkerzy ruszą do pracy.

Określenie „streetworker” jest tłumaczone w języku polskim jako pedagog ulicy. Zadaniem takiej osoby jest bezpośrednia praca z dzieckiem w jego naturalnym środowisku społecznym, której celem jest - poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne – pokazanie podopiecznemu, że istnieje inny świat niż ulica i podwórko. Podstawowymi zadaniami pedagogów jest nawiązanie i - dzięki regularnym spotkaniom - utrzymanie kontaktu z dziećmi, czyli w konsekwencji zdobycie ich zaufania. Poprzez kontakt z odpowiedzialnym dorosłym, który umożliwia im spędzenie wolnego czasu odmiennie niż są do tego przyzwyczajone, dzieci uczą się nowych, pozytywnych zachowań, poznają swoje mocne strony, a tym samym zaczynają wierzyć w siebie.

Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka mówi: - W Polsce streetworking nie jest jeszcze tak popularny, jak na zachodzie Europy, czy też w Stanach Zjednoczonych, choć jego skuteczność w walce
o wyrównanie szans dzieci i młodzieży ze środowisk niewydolnych jest bardzo wysoka. Dlatego właśnie postanowiliśmy, że dołączymy ten rodzaj pracy socjalnej do projektów, realizowanych przez Fundację. Zachęcam więc wszystkich, którym nie jest obojętny los najmłodszych, i którzy chcieliby zaangażować się na ich rzecz do aplikowanie na stanowisko streetworkera.

Włocławscy streetworkerzy będą pracować w środowisku dzieci i młodzieży we Włocławku w wymiarze 60 godzin w miesiącu. Ich zadaniem będzie nawiązanie bezpośrednich kontaktów z dziećmi, stworzenie docelowej, ośmioosobowej grupy, przygotowanie planu pracy, organizacja zajęć z podopiecznymi oraz współpraca
z lokalnymi instytucjami wsparcia, rodzinami dzieci i środowiskiem szkolnym.

Fundacja ANWIL dla Włocławka wyposaży streetworkerów w środki finansowe na organizację zajęć, bilety
i poczęstunek dla dzieci, a także będzie wspierać ich merytorycznie oraz organizacyjnie w kontekście realizacji zajęć z dziećmi.

Szczegółowe informacje na temat prowadzonej przez Fundację rekrutacji znajdują się na stronie:

http://www.anwildlawloclawka.pl/aktualnosci-2016?placeholder=ph_kontent_30_&start+show&cmm_id=1163

 

 

 

Powrót do aktualności