Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ANWIL zaprasza do ubiegania się o stypendia i granty naukowe

2016/09/06 08:31 Fundacja ANWIL zaprasza do ubiegania się o stypendia i granty naukowe

Fundacja ANWIL dla Włocławka ponownie wesprze edukację młodych włocławian. Właśnie ogłosiła drugą edycję programu stypendialnego, a także - po raz pierwszy – nabór wniosków do konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, którego celem jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ponownie wesprze edukację młodych włocławian. Właśnie ogłosiła drugą edycję programu stypendialnego, a także - po raz pierwszy – nabór wniosków do konkursu grantowego „Uczę się z ANWIL”, którego celem jest popularyzacja nauk ścisłych wśród dzieci
i młodzieży.

Fundacja ANWIL dla Włocławka planuje na rok szkolny 2016/2017 przyznanie 40 stypendiów naukowych: 20 dla uczniów szkół gimnazjalnych i 20 dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Nabór wniosków potrwa do 27 wrześnie 2016 r.
Program stypendialny skierowany jest do uczniów, mogących pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce, szczególnymi osiągnięciami (edukacyjnymi, sportowymi lub artystycznymi ) oraz zaangażowanymi społecznie, a przy tym będącymi mieszkańcami Włocławka.
Miesięczna wysokość stypendium przyznawanego w formie świadczenia pieniężnego na okres od września do czerwca roku szkolnego 2016/2017 w przypadku gimnazjalistów wyniesie 200 zł, a ich starszych kolegów 300 zł.
Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin programu stypendialnego znajdują się na stronie www.anwildlawloclawka.pl.


Fundacja ANWIL dla Włocławka, chcąc wnieść wkład na rzecz rozwoju edukacji w mieście - oprócz programu stypendialnego – ogłosiła także konkurs grantowy „Uczę się z ANWIL”, w którym
o przyznanie grantu sięgającego nawet 25 tysięcy złotych mogą starać się nie tylko organizacje pozarządowe, działające w mieście, ale – co jest nowością – także szkoły: wyższe (publiczne i niepubliczne), podstawowe, gimnazjalne oraz ponadgimnazjalne, a także grupy nieformalne (np. grupa nauczycieli, koło naukowe, bądź rada rodziców).
- Jesteśmy przekonani, że kluczem do umysłów uczniów, którzy często uważają, że nauki ścisłe są nie tylko trudne, ale i nudne, jest pokazanie im ich praktycznego zastosowania. Dlatego chcemy zainspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów wiedzy, aby zachęcili młodych włocławian do poznania świata chemii, fizyki, informatyki i matematyki. Oczekujemy, że zrobią to poprzez zaproponowanie im zajęć z wykorzystaniem innowacyjnych metod i narzędzi edukacji oraz kreatywne podejście do nauczania tych przedmiotów - mówi Małgorzata Kosińska, Prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka. Jak podkreśla Prezes Fundacji finansowane działania mogą obejmować m.in. przeprowadzenie warsztatów, pokazów, opracowanie zabaw edukacyjnych, czy nakręcenie filmów edukacyjnych.
Fundacja czeka na wnioski o przyznanie grantu do 3 października 2016 r. do godz. 15.00. Szczegóły dotyczące konkursu „Uczę się z ANWIL” są również dostępne na stronie www.anwildlawloclawka.pl.
 

Powrót do aktualności