Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Program dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”

2016/10/12 14:15 Program dofinansowania wolontariatu pracowniczego „ANWIL  pomaga”

Celem nowego programu jest dofinansowanie inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWILU. Wsparcie mają szansę otrzymać projekty skierowane do działających na terenie Włocławka organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Celem nowego programu jest dofinansowanie inicjatyw zgłoszonych przez wolontariat pracowniczy ANWILU. Wsparcie mają szansę otrzymać projekty skierowane do działających na terenie Włocławka organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu w programie „ ANWIL pomaga ” wynosi 4000.- zł.


Kto może przystąpić do programu?
1. Pracownicy ANWIL S.A. oraz inne osoby, którzy bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz beneficjentów.
2. Wolontariusze biorą udział w programie zespołowo. Nie ma możliwości zgłoszenia indywidualnego.
3. Zespół musi składać się, z co najmniej trzech osób, w tym minimum dwie osoby muszą być pracownikami ANWIL S.A. W skład zespołu mogą być zaangażowane osoby niebędące pracownikami ANWIL S.A., w szczególności np. członkowie rodzin lub znajomi pracowników ANWIL S.A.
4. Każdy zespół, który przystępuje do programu musi mieć swojego lidera. Liderem zespołu może być wyłącznie pracownik ANWIL S.A.


Jakie działania mogą być dofinansowane?
Przyznane dofinansowanie może być wykorzystane na działania bezpośrednio związane z realizowanym projektem, w szczególności na:
• zakup pomocy i materiałów edukacyjnych,
• zakup elementów wyposażenia o wartości nieprzekraczającej 30% wnioskowanej kwoty dofinansowania,
• drobne prace remontowe (zakup materiałów).

Jakie działania nie mogą być dofinansowane?
Przyznane dofinansowanie nie może być wykorzystane na:
1. przedsięwzięcia, które nie realizują celów statutowych Organizatora określonych w z § 10 Statutu Organizatora;
2. refundację poniesionych już kosztów;
3. zakup środków trwałych ( w rozumieniu obowiązujących przepisów, obecnie są to środki o wartości powyżej 3 500 zł netto, których użytkowanie jest dłuższe niż rok).


Harmonogram:
• 24.10.2016 r. – ostateczny termin składania zgłoszeń do programu, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.
• do 08.11.2016 r. - ogłoszenie wyników programu.
• 08.11.2016 r. – 30.04.2017 r. - termin realizacji projektów i kwalifikowania wydatków.

Regulamin

Kryteria programu

Formularz zgłoszeniowy

Wykaz zgłoszeń, które otrzymały  dofinansowanie w programie dofinansowania wolontariatu pracowniczego
 
1. Robert Szczerkowski, Magdalena Grudowska, Artur Kwiatkowski  - "Chcemy być słyszalni - śpiewamy i gramy"   3 717,50 zł,
2. Sebastian Wnukiewicz, Rafał Szczepański  - "Anwil Przedszkolakom" - 4 000,00 zł,
3. Robert Wichrowski, Jan Olszewski, Wojciech Koperski  - " Mała główka chętnie pracuje, gdy Anwil krzesła i zabawki sponsoruje "  - 3 933,62 zł,
4. Andrzej Pasiński, Wojciech Koperski -  " Zagospodarowanie pomieszczeń po starej kuchni z przygotowaniem sali do aromaterapii w Zespole Szkół nr 3 we Włocławku "  - 4 000,00 zł,
5. Maja Wyrzykowska, Izabela Kuś, Monika Cichocka  - " Nauka na wesoło " - 4 000,00 zł,
6. Jerzy Szatkowski, Agata Kluza, Zbigniew Pawłowski  - " Zakup i montaż odbojnic   ściennych  na Oddziale Dziecięcym Obserwacyjnym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku "  3 004,00 zł,
7. Małgorzata Listkowska, Piotr Majdański, Mariusz Augustyniak - " Wycieczka do Centrum  Nowocześności Młyn Wiedzy w Toruniu "-  3 740,00 zł,
8. Rafał Michalski, Jarosław Laskowski, Arkadiusz Kaczorowski, Konrad Pawłowski - " Bajka - Jak nowa-" - 3 400,00 zł,
9. Violetta Humięcka, Małgorzata Całkiewicz - " ANWIL S.A. - Co powinienem wiedzieć "  - 4 000,00 zł,
10. Jola Benedykcińska, Violetta Humięcka - " Remont  pomieszczeń Hufca ZHP " - 4 000,00 zł,
11. Tadeusz Malinowski, Justyna Rudzińska, Bożena Cichocka - " ANWIL spełnia marzenia " - 2 431,50 zł,
12. Agnieszka Koźmińska, Agnieszka Witkowska, Renata Pielka - " Rośnij z ANWILEM " - 2 745,00 zł.

Powrót do aktualności