Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ogłasza konkurs dla mieszkańców Włocławka

2016/10/11 07:37 Fundacja ogłasza konkurs dla mieszkańców Włocławka

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza konkurs „ANWIL oczami włocławian” , którego celem jest propagowanie uzdolnień plastycznych i literackich, kreatywnego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań historycznych wśród mieszkańców Włocławka.

Fundacja ANWIL dla Włocławka ogłasza konkurs „ANWIL oczami włocławian” , którego celem jest propagowanie uzdolnień plastycznych i literackich, kreatywnego myślenia oraz rozwijanie zainteresowań historycznych wśród mieszkańców Włocławka.

Kategorie konkursu.

1. Konkurs literacki

Prace literackie mogą być przedstawione w dowolnej formie literackiej (w szczególności jako wywiad, esej, reportaż, wspomnienie, kartka z pamiętnika, wiersz, formy mieszane np. wspomnienie i wywiad).
Prace należy przesłać w formie wydruku komputerowego.

2. Konkurs plastyczny

Prace plastyczne mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (w szczególności jako rysunek kredką, farbami, tuszem, węglem, kolaż, witraż, wydzieranka). Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A4 lub A3.

3. Konkurs multimedialny

Praca winna zostać wykonana w formie prezentacji multimedialnej zestawiającej zdjęcia. Prezentacja może zawierać zdjęcia zarchiwizowane, jak również prywatne. Zamieszczenie zdjęć prywatnych w prezentacji stanowi dodatkowy atut. Prezentacja powinna być przygotowana za pomocą programu Microsoft Power Point. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 min a maksymalna jej objętość to 50 MB.
Prezentacja powinna być dostarczona na podpisanej płycie CD lub DVD.

W konkursie mogą wziąć udział mieszkańcy Włocławka, którzy ukończyli 6 lat.
Konkurs przeprowadzany jest w następujących kategoriach wiekowych:
a) 6- 12 lat,
b) 13- 18 lat,
c) powyżej 18 lat.


Podczas uroczystości zakończenia konkursu zostaną ogłoszone jego wyniki oraz wręczone laureatom nagrody i wyróżnienia:
a) I miejsce – bon podarunkowy o wartości 750,00 zł,
b) II miejsce – bon podarunkowy o wartości 650,00 zł,
c) III miejsce – bon podarunkowy o wartości 550,00 zł,
d) trzy wyróżnienia – bon podarunkowy o wartości 450,00 zł.


Podpisane prace konkursowe należy przesłać wraz z Kartą zgłoszenia w nieprzekraczalnym terminie do 8 listopada 2016 r. na adres: Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”, ul. Toruńska 222, 87-805 Włocławek z dopiskiem: Konkurs „ANWIL oczami włocławian”. Prace doręczone do Organizatora po 8 listopada 2016 r. nie będą rozpatrywane.


Lista nagrodzonych uczestników zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji ANWIL dla Włocławka  do 12 grudnia 2016 r.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu „ANWIL oczami włocławian”

Regulamin

Karta zgłoszenia

 

 


 

Powrót do aktualności