Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

ANWIL oczami włocławian

2016/10/14 07:39 ANWIL oczami włocławian

W tym roku ANWIL obchodzi 50 rocznicę powstania. Spółka, choć jej produkty trafiają do ponad 40 państw na całym świecie, nie zapomina, że jej korzenie są na Kujawach. Dlatego w roku swojego jubileuszu – za pośrednictwem fundacji korporacyjnej – zaprasza mieszkańców Włocławka do udziału w konkursie pt. „ANWIL oczami włocławian”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych.

W tym roku ANWIL obchodzi 50 rocznicę powstania. Spółka, choć jej produkty trafiają do ponad 40 państw na całym świecie, nie zapomina, że jej korzenie są na Kujawach. Dlatego w roku swojego jubileuszu – za pośrednictwem fundacji korporacyjnej – zaprasza mieszkańców Włocławka do udziału w konkursie pt. „ANWIL oczami włocławian”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody w postaci bonów podarunkowych.
Fundacja ANWIL dla Włocławka zachęca do udziału w konkursie, w którym mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Włocławka, mający ukończony szósty rok życia. Zadaniem uczestników zabawy jest przygotowanie pracy literackiej, plastycznej lub multimedialnej poświęconej spółce ANWIL. Organizatorzy konkursu pozostawiają pełną dowolność przy wyborze rodzaju literackiego oraz techniki plastycznej, natomiast prezentacja multimedialna powinna zostać przygotowana
z wykorzystaniem programu Microsoft Power Point, a jej objętość nie może przekroczyć 50 MB.
Wyboru laureatów w grupach wiekowych 6-12 lat, 13-18 lat oraz powyżej 18 lat dokona komisja konkursowa. Podstawowym kryterium oceny nadesłanych zgłoszeń będzie oryginalność pomysłu
i walory artystyczne pracy. Nagrodami za zajęcie pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz otrzymanie wyróżnienia będą bony podarunkowe o wartości odpowiednio: 750, 650, 550 i 450 zł.
W każdej kategorii przyznane zostaną trzy nagrody i trzy wyróżnienia. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 8 listopada 2016 r., a ogłoszenie zwycięzców nastąpi do 12 grudnia 2016 r.
Szczegóły  w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu

LISTA LAUREATÓW

Praca literacka
Kategoria 6-12 lat
Nagrodzeni:
1. Julia Filipska
2. Amelia Tomaszkiewicz
3. Olaf Pietrzak
Wyróżnieni:
• Gabriela Leszczyńska
• Wiktoria Nowakowska
• Natalia Komorowska


Kategoria 13-18 lat:
Nagrodzeni:
1. Aleksandra Zagajewska
2. Patrycja Koperniak
3. Magdalena Chyżewska


Kategoria powyżej 18 lat:
Nagrodzeni:
1. Paulina Kozakiewicz
2. Dariusz Gumowski
3. Aniela Bendyk-Ostrowska

Praca plastyczna


Kategoria 6-12 lat:
Nagrodzeni:
1. Hanna Kalinowska
2. Pola Prokopiak
3. Miłosz Łącki
Wyróżnieni:
• Bartosz Bogdalski
• Jakub Kępski
• Oskar Raniszewski

Kategoria 13-18 lat:
Nagrodzeni:
1. Sandra Ciesielska
2. Mateusz Rakowski
3. Kacper Tomaszewski
Wyróżnieni:
• Michał Dase


Kategoria powyżej 18 lat:
Nagrodzeni:
1. Barbara Sołtysińska
2. Magdalena Radwińska

Praca multimedialna


Kategoria 6-12 lat:
Nagrodzeni:
1. Oliwia Rybska
2. Jan Siudak
3. Zuzanna Nasiadka


Kategoria 13-18 lat:
Nagrodzeni:
1. Jakub Grabowski


 


 

Powrót do aktualności