Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ANWIL dla Włocławka na rzecz rozwoju hipoterapii

2016/11/25 07:37 Fundacja ANWIL dla Włocławka na rzecz rozwoju hipoterapii

Specjalistyczny sprzęt do zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej trafił do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Placówkę doposażyła Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego BYĆ, dzięki środkom otrzymanym w II edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka.

Specjalistyczny sprzęt do zajęć z hipoterapii dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej trafił do Zespołu Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku. Placówkę doposażyła Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego BYĆ, dzięki środkom otrzymanym w II edycji konkursu grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka.
Fundacja ANWIL dla Włocławka pod koniec ubiegłego roku ogłosiła listę zwycięzców II edycji konkursu grantowego. Dofinansowanie w łącznej wysokości pół miliona złotych zasiliło budżety trzydziestu trzech włocławskich organizacji III sektora, które w ramach przyznanego wsparcia zrealizują w sumie trzydzieści siedem inicjatyw.
Wśród nagrodzonych projektów znalazła się Fundacja Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego BYĆ, która ubiegała się o środki na rozwój hipoterapii we Włocławku. Ta wyjątkowa forma rehabilitacji polega na ćwiczeniach psychoruchowych wykonywanych w siodle, korygujących postawę ciała, wpływających na wzmocnienie mięśni, a także wspomagających roz¬wój sa¬mo¬dziel¬no¬ści osób
z niepełnosprawnościami.
Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 we Włocławku, które otrzymało - za pośrednictwem Fundacji Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego BYĆ - wsparcie jest jedną z niewielu w Polsce placówek szkolno-wychowawczych mogących pochwalić się zarówno dobrze wyposażonym zapleczem rehabilitacyjno-rekreacyjnym, jak i doskonale przygotowaną do prowadzenia zajęć z hipoterapii kadrą. Szkoła -
w ramach projektu nagrodzonego grantem Fundacji ANWIL dla Włocławka - otrzymała rampę, umożliwiającą przesiadanie się osobom rehabilitowanym z wózka inwalidzkiego na konia. Przyznane wsparcie pozwoliło również na zakup niezbędnych do hipoterapii kasków, popręgów, pasów, podkładek pod siodła, kantarów, derek i ogłowia. Dzięki uzupełnieniu wyposażenia technicznego placówki możliwe będzie osiągnięcie pełnego efektu terapeutycznego i zapewnienie bezpieczeństwa podczas zajęć.


 

Powrót do aktualności