Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ANWIL (już nie tylko) dla Włocławka

2017/07/19 07:14 Fundacja ANWIL (już nie tylko) dla Włocławka

Mieszkańcy Brześcia Kujawskiego, Fabianek, Lubania i Gminy Włocławek będą mogli skorzystać ze wsparcia Fundacji ANWIL dla Włocławka. Decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu organizacja rozszerzyła obszar działania o gminy ościenne, a także uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Włocławska spółka z Grupy ORLEN powołała Fundację ANWIL dla Włocławka w 2014 r. Za jej pośrednictwem od trzech lat wspiera inicjatywy kulturalne, sportowe i edukacyjne w mieście. Do tej pory, w ciągu 36 miesięcy, Fundacja przekazała ponad 3 miliony złotych na realizację 187 projektów oraz przyznała 70 stypendiów. Beneficjentami jej działalności było niemal 45 tys. osób, czyli co trzeci mieszkaniec Włocławka.
Kolejny rok działalności to dla Fundacji nie tylko okazja do podsumowań, ale i czas zmian, a tym samym nowych wyzwań. Decyzją Sądu Rejonowego w Toruniu o wsparcie Fundacji ANWIL dla Włocławka będą mogły ubiegać się organizacje i grupy nieformalne z czterech gmin ościennych Włocławka. W ten sposób obszar działań Fundacji zwiększy się o 138 miejscowości. Jej aktywności z kolei będą odpowiedzią na potrzeby dodatkowo ok. 33 tysięcy mieszkańców Brześcia Kujawskiego, Fabianek, Lubania i Gminy Włocławek.
Małgorzata Kosińska, prezes Fundacji ANWIL dla Włocławka powiedziała: Nadal naszym priorytetem jest wsparcie przedsięwzięć lokalnych. Jednak dzięki zmianom w statucie organizacji, będziemy mogli go udzielać nie tylko Włocławkowi, ale także okolicznym gminom. Zwiększy to liczbę dofinansowanych przez Fundację projektów, a co najważniejsze liczbę ich beneficjentów. Jestem przekonana, że organizacje III sektora działające poza Włocławkiem mają mnóstwo ciekawych pomysłów, których realizacja będzie miała realny wpływ na jakość życia poza granicami naszego miasta.
Fundacja uzyskała także status organizacji pożytku publicznego (dalej OPP). Wiąże się to z kilkoma przywilejami. Jednym z nich jest prawo do nieodpłatnego informowania o podejmowanych przez nią działaniach za pośrednictwem publicznych stacji radiowych i telewizyjnych. Status OPP daje także możliwość wsparcia finansowego Fundacji przez podatników, którzy chcieliby przekazać jej 1% przy rozliczeniu z urzędem skarbowym.
Od ubiegłego tygodnia Fundacja ANWIL dla Włocławka zaprasza do nowej siedziby, która mieści się w pasażu obok Centrum Administracji ANWIL S.A. przy ul. Toruńskiej 222.

Powrót do aktualności