Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

II edycja konkursu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM"

2017/09/22 11:58 II edycja konkursu edukacyjnego

Fundacja „ANWIL dla Włocławka”, w ramach II edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”, dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Na wnioski organizacji pozarządowych, szkół, a także grup nieformalnych działających we Włocławku i gminach ościennych czekamy do 18 października. Budżet konkursu wynosi 150 tys. zł.

Celem konkursu, wzorem ubiegłorocznej edycji, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na realizację warsztatów, pokazów, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumieć chemię, matematykę, fizykę lub informatykę.
W ramach ubiegłorocznej odsłony konkursu ANWIL przekazał na realizację dwunastu projektów 146 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 2000 młodych włocławian. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia może sięgnąć 20 tys. zł, a łączny budżet konkursu to 150 tys. zł.
Dzięki pierwszej edycji „Uczę się z ANWILEM” uczniowie dowiedzieli się m.in. czego potrzebujemy do zaprojektowania modelu elektrowni alternatywnej lub na czym polega proces fermentacji. Dofinansowanie trafiło m.in. do Zespołu Szkół Elektrycznych we Włocławku. Młodzież z tej placówki otrzymane środki przeznaczyła na budowę łazika marsjańskiego. Pięć miesięcy wytężonej pracy młodych konstruktorów zakończyło się sukcesem. Mobilny robot – pomoc naukowa towarzyszy uczniom włocławskiego ZSE na lekcjach informatyki, elektroniki i elektrotechniki.
Do II edycji konkursu mogą zgłosić się nie tylko organizacje pozarządowe, szkoły, a także grupy nieformalne działające w mieście, ale i, ze względu na rozszerzenie obszaru działań Fundacji ANWIL dla Włocławka, również te zlokalizowane w gminach: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek.
Na wnioski czekamy do 18 października.

Dokumenty:

Kryteria konkursu

Wniosek

Sprawozdanie bieżące

Sprawozdanie końcowe

Powrót do aktualności