Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

II edycja programu "ANWIL pomaga" rozstrzygnięta

2017/11/08 09:31 II edycja programu

Zakończyła się II edycja programu Fundacji ANWIL dla Włocławka na projekty wolontariackie zgłaszane przez pracowników ANWILU i skierowane do działających na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki.

Wolontariusze zgłosili 16 projektów i wszystkie otrzymały dofinansowanie. 

W tej edycji premiowane były walory edukacyjne  projektów. Tematyka i zakres zgłoszonych pomysłów był różnorodny. Wśród nich znalazły się m.in. wycieczki edukacyjne do Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy w Toruniu, doposażenie w pomoce i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć edukacyjnych, remont i wyposażenia sali do muzykoterapii, edukacja ekologiczna najmłodszych, prezentacja twórczości Fryderyka Chopina oraz organizacja Anwiloteki, czyli biblioteki dla dzieci w przychodni zdrowia.

Na realizację projektów wolontariusze mają osiem miesięcy. W tym czasie powinni wykonać zadania, zgodnie z przedstawionym w zgłoszeniu harmonogramem.

Lista dofianasowanych zgłoszeń:

Nr zespołu Skład zespołu Tytuł projektu  Dofinansowanie 
Zespół 1 Sebastian Krysztoforski, Sebastian Wnukiewicz Praktyka najlepszą nauką - Młyn Wiedzy 4 000,00
Zespół 2 Andrzej Pasiński, Wojciech Koperski "Akwarium" - świetlicowe zajęcia akwarystyczne 4 000,00
Zespół 3 Sławomir Marciniak, Janina Marciniak, Bożena Cichocka,Krzysztof Szałkowski Przed wielkim jubileuszem 3 440,00
Zespół 4 Jarosław Laskowski, Rafał Michalski Mali odkrywcy 3 996,00
Zespół 5 Arkadiusz Kaczorowski, Andrzej Musialik,Robert Wichrowski "Warsztaty z pasją" w Przedszkolu nr 14 we Włocławku 3 930,00
Zespół 6 Arkadiusz Kaczorowski, Michał Marciniak, Łukasz Elwertowski, Łukasz Pawlak Włocławska Branżowa Liga Siatkówki 3 900,00
Zespół 7 Bartłomiej Och, Arkadiusz Kaczorowski, Robert Tomalak, Piotr Wawrzonkowski, Adrian Ostrowski Zabawy z wędką 4 000,00
Zespół 8 Artur Sommer, Radosław Żabiński, Dariusz Wilamowski, Mariusz Błaszczyk Fundacja ANWIL sponsoruje a Szkołą Podstawowa nr 8 w pracowni kulinarnej pyszne przekąski gotuje i w świetlicy szkolnej podczas grania z wolontariuszami serwuje 4 000,00
Zespół 9 Violetta Humięcka, Małgorzata Całkiewicz Skarpowa gwiazdka z ANWILEM 4 000,00
Zespół 10 Rafał Michalski. Janusz Szatniak, Jarosław Wasowski, Andrzej Stefański, Tomasz Lewandowski Radosne dzieci na Radosnej 4 000,00
Zespół 11 Monika Kotulska, Beata Rogowska, Monika Jąkalska, Małgorzata Skowrońska,Zofia Lewandowska Podniesienie standardu świetlicy poprzez jej odnowienie, doposażenie oraz nasadzenie zieleni 3 920,00
Zespół 12 Bożena Dobrosielska, Radosław Dobrosielski Żeby lekcje były ciekawe 3 997,68
Zespół 13 Włodzimierz Skowroński, Bożena Skowrońska Pierwsza pomoc ratuje życie 3 990,16
Zespół 14 Bożena Cichocka, Mariusz Żółtowski,Olga Wieszczek Montaż stolików przysciennych w salach szpitalnych Oddziału Dziecięcego Obserwacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku  1 123,00
Zespół 15 Paweł Figas, Mariusz Chełminiak, Arkadiusz Kaczorowski Remont sali muzykoterapii dla dzieci z autyzmem 4 000,00
Zespół 16 Bożena Cichocka, Mariusz Żółtowski Organizacja Anwiloteki w przychodni dzieci chorych  3 128,00
    Budżet programu 59 424,84
Powrót do aktualności