Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

IV edycja konkursu grantowego Fundacji pt. "Działajmy razem i uczmy się od siebie"

2018/03/23 09:52 IV edycja konkursu grantowego Fundacji  pt.

Ostatni dzień składania wniosków wraz ze wszystkimi dokumentami, w przypadku wniosków wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Powrót do aktualności