Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Tajemnice Panów R.

2018/04/23 12:36 Tajemnice Panów R.

Uczniowie szkoły w Smólniku realizują projekt matematyczno-chemiczno-informatyczny pt. „Tajemnice Panów R.”, finansowany z grantu Fundacji „ANWIL dla Włocławka” w ramach II edycji konkursu „Uczę się z ANWILEM”.

W projekcie uczestniczy 16 uczniów, jedna grupa zgłębia tajniki kryptologii – szyfrowanie i kodowania, druga grupa wykonuje doświadczenia i eksperymenty chemiczne.

Grupa matematyczno-informatyczna podczas warsztatów poznała historię Enigmy oraz osiągnięcia polskich kryptologów, w tym pochodzącego z Bydgoszczy Mariana Rejewskiego. Uczniowie mieli okazję odszyfrowywać teksty utworzone z wykorzystaniem różnych szyfrów a korzystając z ustalonego klucza szyfrowali teksty jawne. Opracowali ćwiczenia z zakresu szyfrowania dla uczniów klas IV-VI.  Obecnie uczestnicy projektu tworzą komiks poświęcony kryptologom oraz przygotowują Konkurs Młodego Kryptologa.

Uczestnicy chemicznej części projektu poznali osiągnięcia Tadeusza Reichsteina – noblisty pochodzącego z Włocławka. Uczniowie uczestniczyli w Eksperymentatorium, którego efektem jest pokaz doświadczeń przeprowadzony dla uczniów i grup przedszkolnych.

Uczniowie wykonali szesnaście doświadczeń, w niektórych z nich czynnie uczestniczyli zaproszeni goście. Spalano „magiczną watę” na dłoni, wzniecano ogień bez użycia zapałek, wywołano burzę w probówce, „spalano” banknot dziesięciozłotowy. Można też było zobaczyć tańczącego misia, płonącą ławkę, lodową lampę nocną, spadające iskierki, chemiczny wulkan, fontannę.

Dzieci i uczniowie z dużym zainteresowaniem obserwowali przygotowane doświadczenia, jednak najwięcej emocji wywołała bawełna strzelnicza - magiczna wata, którą można spalić na ręce.

Wszyscy uczniowie, biorący udział w projekcie uczestniczyli w wycieczce do Urzędu Gminy Włocławek w celu zapoznania się z jego organizacją oraz „rozszyfrowania” numeru ewidencyjnego PESEL. Młodzież zapoznała się z historią i celami utworzenia jedenastocyfrowego numeru ewidencyjnego PESEL. Szczególnie interesujące były informacje o sposobie kodowania daty urodzenie osób urodzonych w XIX, XX i XXI wieku. Uczniowie uzupełniali numery PESEL oraz odczytywali zawarte w nich informacje o dacie urodzenia i płci. Poznali w praktyce również metodę obliczania liczby kontrolnej w numerze PESEL.

W najbliższym czasie uczestnicy projektu wezmą w wycieczce do Centrum Młyn Wiedzy w Toruniu, aby rozwiązywać zagadki w Archiwum Kryminalnym. Przed nimi jeszcze dużo pracy i nowych, ciekawych wyzwań.

Powrót do aktualności