Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Stypendia „Primi inter Pares” przyznane

2018/11/20 11:59 Stypendia „Primi inter Pares” przyznane

Działając na podstawie § 7 ust. 4 Regulaminu przyznawania i wypłacania stypendiów uczniom zamieszkałym w mieście Włocławek, gminie Brześć Kujawski, gminie Fabianki, gminie Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek i uczęszczającym do szkół na terenie miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek w roku szkolnym 2018/2019 oraz uwzględniając rekomendacje Komisji Stypendialnej, Zarząd Fundacji ”ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku przyznaje stypendia następującym osobom

Uczniom trzeciej klasy gimnazjów - stypendium w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., miesięczna wysokość stypendium 200 zł:

1. Magda Balcerzak
2. Julita Biernacka
3. Adam Bruździński
4. Sylwia Macieja
5. Aleksandra Multan
6. Julia Osińska
7. Wiktoria Rakowska
8. Hubert Sobczak
9. Aleksandra Zagajewska
10. Amelia Żaglewska

Uczniom szkół ponadgimnazjalnych – stypendium w okresie od 1 września 2018 r. do 30 czerwca 2019 r., miesięczna wysokość stypendium 300 zł:

1. Wojciech Balcerkowski
2. Zuzanna Balukiewicz
3. Amelia Bednarska
4. Karolina Chlebosz
5. Żaneta Chwiałkowska
6. Patrycja Cieniawska
7. Natalia Cybulska
8. Kornelia Gębicka
9. Karolina Grzybowska
10. Katarzyna Jaroszewska
11. Michał Kaczmarek
12. Dominika Kopaczewska
13. Ada Kubielska
14. Kacper Kulpa
15. Krzysztof Leszek
16. Aleksandra Lewandowska
17. Kacper Lewandowski
18. Zuzanna Malinowska
19. Adam Piętowski
20. Natalia Potocka
21. Mateusz Pruchnicki
22. Wiktoria Rakowska
23. Franciszek Ratajczyk
24. Szymon Siedlecki
25. Patryk Syroczyński
26.Justyna Szczepańska
27. Paulina Szostek
28. Maciej Walczykowski
29. Jakub Waśkiewicz
30. Karolina Wścisłek

Powrót do aktualności