Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Szkoła Podstawowa w Smólniku zaprasza

2019/02/04 10:08 Szkoła Podstawowa w Smólniku zaprasza

Dyrekcja wraz z gronem pedagogicznym Szkoły Podstawowej w Smólniku zaprasza seniorów oraz wszystkie osoby chętne na wspólne kolędowanie z udziałem Zespołu Folklorystycznego ,,Smólnik”. To niezwykłe międzypokoleniowe spotkanie odbędzie się 7 lutego w godzinach 16:30 do 18:00 w szkole w Smólniku.

Wydarzenie będzie też okazją do podsumowanie projektu „Akademia wiedzy i umiejętności juniora i seniora - razem łatwiej”, na którego realizację organizatorzy otrzymali grant w ramach IV Konkursu Grantowego Fundacji ANWIL dla Włocławka. Przypomnijmy, że celem projektu była współpraca międzypokoleniowa oraz kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku dla polskiego dziedzictwa kulturowego.

Powrót do aktualności