Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Stypendia przyznane

2019/02/20 23:34 Stypendia przyznane

Działając na podstawie § 6 ust. 6 Regulaminu przyznawania oraz wypłacania przez Fundację „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” stypendiów studentom trzeciego roku studiów I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni publicznych

, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek oraz uwzględniając rekomendacje Komisji Stypendialnej, Zarząd Fundacji „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” z siedzibą we Włocławku przyznaje stypendia następującym osobom:

- Karolina Czajkowska
- Adrianna Górnicka
- Igor Kaniewski
- Zuzanna Oracz
- Jakub Zasada

Powrót do aktualności