Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Przekaż 1 % podatku

2020/03/02 14:18 Przekaż 1 % podatku

Jeśli nie zdecydowałeś jeszcze na jaki cel przekażesz 1 proc. podatku, zachęcamy do wsparcia Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA, która już szósty rok finansuje szerokie spectrum projektów służących mieszkańcom Włocławka, gmin: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i wiejskiej Włocławek.

Fundacja pomaga w realizacji przedsięwzięć m.in. z zakresu edukacji, ochrony zdrowia i środowiska, bezpieczeństwa, sportu, kultury i sztuki. Głównym fundatorem Fundacji jest ANWIL S.A., który szczególną uwagę przywiązuje do działań na rzecz dobra wspólnego.

Od początku działalności korporacyjna Fundacja przekazała ponad ponad 5 milionów złotych na realizację 357 projektów oraz przyznała 197 stypendiów zdolnej młodzieży i studentom.

Fundacja ogłosiła do tej pory pięć dużych konkursów grantowych, skierowanych do organizacji pozarządowych i szkół, w których o dofinansowanie mogły ubiegać się projekty mające na celu m.in. podniesienie poziomu wykształcenia, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu, poprawa stanu środowiska naturalnego, zachowanie dziedzictwa historycznego, upowszechnianie kultury fizycznej, a także ochronę i promocję zdrowia. Dofinansowanie w łącznej kwocie ponad 1,77 mln zł zostało przeznaczone na realizację 122 inicjatyw.

Wśród cyklicznie ogłaszanych konkursów grantowych, w których premiowane są inicjatywy zgodne z celami statutowymi, znajdują się również przedsięwzięcia, dzięki którym dzieci i młodzież, pozostająca w czasie wakacji w mieście, może spędzić lato w atrakcyjny sposób. Dzięki dofinansowaniu 83 projekty w łącznej kwocie przekraczajćej 1,77  tys. zł w ciągu ostatnich pięciu lat ciekawsze wakacje miało prawie 9 tys. młodych włocławian.

Fundacja dba nie tylko o atrakcyjny wypoczynek najmłodszych mieszkańców miasta, ale docenia ich ciężką pracę w roku szkolnym. W uznaniu dla doskonałych wyników w nauce, a także dla zaangażowania społecznego oraz artystycznego młodych włocławian, przyznaje stypendia uczniom szkół gimnazjalnych i średnich. Dotychczas 191 stypendystów otrzymało wsparcie na łączną kwotę niemal 500 tys. zł.

Priorytetem w działaniach podejmowanych przez Fundację ”ANWIL dla Włocławka” jest Fundacja. Dowodzą tego trzy edycje konkursu grantowego „Uczę się z ANWILEM”, który ma na celu popularyzację nauk ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi. Ma on zainspirować nauczycieli, rodziców, pasjonatów nauk ścisłych, aby przezwyciężyli rutynę i zachęcili młodzież i dzieci do przygody  z pasjonującym światem nauk ścisłych. W trzech edycjach dofinansowanych zostało 49 inicjatyw na łączną kwotę ponad 570 tys. zł.

Od czterech lat Fundacja wspiera również wolontariat pracowniczy Fundatora, w kolejnych edycjach programu  „ANWIL pomaga” dofinansowanie otrzymały 62 projekty  skierowane do działających na terenie miasta Włocławka oraz ościennych gmin  organizacji pozarządowych, placówek opiekuńczych, opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół oraz zespołów szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki na łączna kwotę 236 tys. zł. Środki te zostały wykorzystane na zakup pomocy i materiałów edukacyjnych, zakup wyposażenia i drobne prace remontowe.

W 2019 roku zakończył się 3-letni projekt streetworkerski, który Fundacja uruchomiła jako pierwsza we Wocławku. Program  skierowany był do dzieci i młodzieży szczególnie zagrożonej marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Głównym jego założeniem była bezpośrednia praca z dziećmi trzech pedagogów ulicy, by poprzez zajęcia animacyjne, profilaktyczne, wychowawcze i edukacyjne pobudzić i zachęcić je do konstruktywnego działania oraz alternatywnego do „bycia na ulicy” spędzania czasu wolnego. Najbardziej znaczącym osiągnięciem projektu - niezwykle ważnym i przynoszącym pozytywne efekty, oczywiście poza działaniami profilaktycznymi i uspołeczniającymi - było zaszczepianie pasji w dzieciach oraz skupienie uwagi i zainteresowań podopiecznych na tym, co kreatywne i na tym, co rozwojowe.

Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” KRS 0000511071

Dzięki Twojemu 1% Fundacja może zdziałać jeszcze więcej.

Powrót do aktualności