Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

IV edycja programu grantowego „ANWIL pomaga”

2019/08/14 15:29 IV edycja programu grantowego „ANWIL pomaga”

Dziś startuje kolejna edycja programu dofinansowania działań wolontariatu pracowniczego „ANWIL pomaga”. Program skierowany jest do pracowników spółki oraz – po raz pierwszy – do byłych pracowników (emerytów i rencistów). Na działania skierowane m.in. do placówek opiekuńczo-wychowawczych i wychowawczo-oświatowych, szkół, organizacji sportowych, ośrodków nauki, kultury i sztuki, a także organizacji pozarządowych z terenu działania Fundacji, zespół wolontariuszy może otrzymać grant w wysokości 4 tys. zł.

W ramach projektów mogą być wykonywane drobne prace remontowe, zakup pomocy naukowych, pomoc w nauce np. prowadzenie warsztatów (fotograficznych, plastycznych itp.).

Szczegółowe informacje oraz terminy znajdują się w Regulaminie oraz Kryteriach programu.

Powrót do aktualności