Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Wyniki konkursu grantowego "ANWIL pomaga" - IV edycja

2019/09/24 16:30 Wyniki konkursu grantowego

Na realizację 20 projektów wolontariackich, zgłoszonych przez pracowników ANWILU do programu „ANWIL pomaga”, Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” przekaże środki w łącznej kwocie niemal 80 tys. złotych.

Już po raz czwarty w ramach programu wolontariusze z ANWILU przygotowali własne projekty, na których realizację otrzymają środki z Fundacji.

Do zadań wolontariuszy należy stworzenie całego projektu, począwszy od analizy potrzeb lokalnej społeczności, poprzez wybór adresata pomocy, po stworzenie harmonogramu realizacji projektu oraz jego budżetu. Pomoc ze strony Fundacji  polega głównie na sfinansowaniu wybranych przez Komisję projektów, a w razie potrzeby także wsparcie organizacyjne polegające m.in. na przekazywaniu odpowiednich materiałów, pomoc w organizacji środków transportu czy zakupów.

W czwartej edycji programu pozytywną rekomendację komisji oceniającej otrzymały następujące projekty:

Numer zespołu Tytuł projektu Opis Przyznany grant
ZESPÓŁ NR 1 Odnowienie pomnika pamięci ofiar II wojny światowej Uporządkowanie terenu i odnowienie pomnika pamięci ofiar II wojny światowej. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 2 Sportowy Shopping Doposażenie w stroje sportowe placówki opiekuńczo-wychowawczej w Brzeziu i organizacja konkursów sportowych. 3 998,00
ZESPÓŁ NR 3 Ferie na sportowo II edycja - integracyjny turniej siatkówki dla dzieci  z placówke opiekuńczo-wychowawczych Aktywny wypoczynek dzieci podczas ferii zimowych. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 4 Włocławska Branżowa Liga Siatkówki - ANWIL Liga III edycja Integracja środowiska międzyzakładowego oraz zapewnienie aktywnego relaksu poprzez grę w siatkówkę. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 5 Warsztaty edukacyjne dla dzieci przedszkolnych z Przedszkola nr 14 we Włocławku Organizacja tematycznych warsztatów edukacyjnych dla przedszkolaków: Akademia Małego Kuchcika, Robo Projekt, Modra Sowa. 3 995,00
ZESPÓŁ NR 6 Wędkuj z nami Zajęcia wędkarskie dla dzieci przeprowadzone nad wodą, organizacja 2 konkursów dla najmłodszych, sprzątanie jeziora Rybnica i Skrzyneckiego, zawody wędkarskie dla dzieci. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 7 Młodzieżowa szkółka wędkarska przy Kole wędkarskim 122 Organizowanie zajęć tematycznych dla dzieci, przygotowywanie ich do egzaminu na kartę wędkarską, podnoszenie świadomości ekologicznej, starty w zawodach. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 8 Międzyszkolny konkurs pod nazwą "Mały talent to ja" dla uczniów klas 0-III z terenu miasta i gminy Włocławek Organizacja konkursu dla uczniów szkół podstawowych - rozwijanie talentów. 3 926,72
ZESPÓŁ NR 9 Integrujemy Zmysły Zakup pomocy dydaktycznych, przy pomocy których będą prowadzone zajęcia z integracji sensorycznej dla dzieci ze specjalnymi potrzebami. 3 921,92
ZESPÓŁ NR 10 Integracja pokoleń poprzez warsztaty scrapbookingu w Klubie "Łęg" Organizacja cyklu zajęć dydaktycznych dla dzieci i seniorów - wykonywanie prac plastycznych metodą scrapbookingu oraz przygotowanie miejsca na warsztacik scrapbookingowy. 3 999,00
ZESPÓŁ NR 11 Muzyczni Odkrywcy Doposażenie sali szkolnej,  prowadzenie zajęć instrumentalnych oraz chóru. 3 977,90
ZESPÓŁ NR 12 Bezpieczny Muzyk Akacja skierowana do dzieci ze Szkoły Muzycznej. Pogadanki na temat zasad bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach, szkolenie z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolenie z zasad ruchu drogowego. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 13 Sala integracji lokalnej społeczności Remont pomieszczenia i stworzenie sali do integracji lokalnej społeczność. 3 868,34
ZESPÓŁ NR 14 Doświadczaj, eksperymentuj, działaj ! Organizacja pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych z zakresu chemii, biologii i fizyki, artystycznych (zajęcia w Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej) oraz zajęć z bezpiecznego zachowania się nad wodą (w Marinie Zarzeczewo oraz na basenie). Projekt skierowany do dzieci z SP w Brześciu Kujawskim. 3 990,00
ZESPÓŁ NR 15 Zielony kącik Adaptacja klasy do organizacji zajęć specjalistycznych i tematycznych w Zespole Szkół Specjalnych nr 3 we Włocławku. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 16 Sport, zabawa oraz nauka - podróż do "Zaginionego Świata" Integracja dorosłych i dzieci poprzez sport i zabawę na świeżym powietrzu - Dzień Sportu i Zabawy w ZSK im. ks. J. Długosza we Włocławku, zakup pomocy dydaktycznych. 3 947,10
ZESPÓŁ NR 17 Rozśpiewane przedszkolaki w Pluszowym Misiu Pomoc przy organizowaniu scenografii i oprawy dźwiękowej podczas imprez przedszkolnych: Koncertu Jesiennego, kolędowania "Aniołkowego grania", balu karnawałowego", „W cyrkowej krainie", aranżacji muzyczno-teatralnej "Łąka" i  "Wielkanocy na Kujawach ". 3 992,00
ZESPÓŁ NR 18 2 Bieg - Przyjaźnie dla Autyzmu Organizacja biegu z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w ramach akcji Niebieski Włocławek. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 19 Rejonowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej - MOJA OJCZYZNA Organizacja konkursu dla dzieci i młodzieży ze szkół we Włocławku, Lubaniu, Brześciu Kujawskim. 4 000,00
ZESPÓŁ NR 20 Uwolnij kręgosłup Odnowienie szatni szkolnej oraz częściowy remont drzwiczek szafek szkolnych oraz zakup sprzętu sportowego służącego kształtowaniu właściwej postawy uczniów Szkoły Podstawowej w Lubaniu. 4 000,00
      79 615,98
Powrót do aktualności