Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Włocławscy seniorzy dbają o formę

2020/03/08 13:20 Włocławscy seniorzy dbają o formę

Słuchacze Włocławskiego Uniwersytetu Seniora szlifują swoją formę uczestnicząc w zajęciach sportowych organizowanych w ramach projektu ,,Sprawny i zdrowy senior”, którego realizację wsparła finansowo Fundacja „ANWIL DLA WŁOCŁAWKA”.

Dzięki zdobytemu grantowi w konkursie pt. „Wybieram sport – skreślam nudę” organizatorzy – Stowarzyszenie Włocławski Uniwersytet Seniora - zorganizował zajęcia z takich dyscyplin jak: brydż sportowy, rajdy rowerowe, nordic walking, kręgle czy gra w szachy. Zdaniem organizatorów zróżnicowana oferta aktywności fizycznych i umysłowych stwarza szansę na utrzymanie całego w lepszej formie całego organizmu. - Ćwicząc umysł ćwiczymy ciało, ćwicząc ciało ćwiczymy umysł. Dla seniorów bardzo ważne jest, aby jak najdłużej utrzymać swoją sprawność zarówno fizyczną jak i umysłową – podkreśla Lucyna Małobłocka, prezes Stowarzyszenia.

Powrót do aktualności