Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Ruszają dwa programy grantowe Fundacji

2020/05/08 19:02 Ruszają dwa programy grantowe Fundacji

Fundacja "ANWIL DLA WŁOCŁAWKA" ogłasza nabór wniosków do dwóch programów grantowych: "Budujemy mosty" oraz "Wakacje z Fundacją". Na wsparcie finansowe mają szansę autorzy najbardziej wartościowych i oryginalnych projektów, odpowiadających na najbardziej pilne i uzasadnione potrzeby lokalnej społeczności.

W tegorocznej edycji konkursów grantowych Fundacja wzięła pod uwagę trwający stan pandemii koronawirusa, zwłaszcza możliwą trudną sytuację organizacji, które mają pomysły, ale nie mają środków, by je sfinansować i w związku z tym wprowadziła kluczowe zmiany w regulaminach. W tym roku wnioskodawcy nie będę zobowiązani do wniesienia własnego wkładu finansowego - granty od Fundacji będę mogły pokryć nawet 90 proc. kosztów projektu. Wymagany będzie nadal 10-procentowy wkład własny, ale może to być wkład niefinansowy np. w formie wolontariatu.

Tak jak do tej pory, wnioski przejdą regulaminowe sito oceny merytorycznej - najpierw oceni je Rada Programowa a następnie Rada Fundacji, która z kolei przekaże rekomendacje Zarządowi Fundacji. O wyborze projektów, które otrzymają grant decydować będzie jak zwykle wiele elementów, ale w tym roku ważny będzie kontekst związany z koronawirusem. Szczególnie wysoko będą punktowane projekty skoncentrowane na niwelowaniu skutków epidemii w takich obszarach jak kultura, edukacja oraz wyrównywanie szans grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Na realizację projektów w ramach dwóch programów Fundacja przeznaczy aż 600 tysięcy złotych.  Autorzy kreatywnych pomysłów na wakacyjny wypoczynek, który w tym roku z racji obowiązujących zasad narodowej kwarantanny będzie miał odmienną niż dotychczas formę, mogą liczyć na wsparcie do 15 tysięcy złotych. Natomiast inicjatywy zgłoszone w ramach tzw. dużego konkursu grantowego, który w tym roku nosi tytuł "Budujemy mosty",  będą kwalifikowane w ramach jednego z trzech koszyków. W pierwszym znajdą się projekty zgłoszone przez grupy nieformalne oraz skierowane do małych grup odbiorców - takie inicjatywy mogą liczyć na granty o wysokości do 5 tysięcy zł. Do drugiego koszyka trafią projekty skierowane do większych grup, liczących do 100 osób - w tym wypadku Fundacja przyzna granty do 15 tysięcy zł. Natomiast największe projekty mogą liczyć na wsparcie nawet do 35 tysięcy. 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Regulamin programu "Budujemy mosty"

Wniosek Budujemy mosty 2020

Regulamin programu "Wakacje z Fundacją 2020" 

Wniosek grantowy "Wakacje z Fundacją 2020"

Powrót do aktualności