Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Stypendia dla zdolnych studentów

2020/10/30 13:31 Stypendia dla zdolnych studentów

Fundacja po raz trzeci uruchamia program stypendialny „Młodzi z ANWILEM”, skierowany do studentów trzeciego roku studiów I stopnia, studentom studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych określonych kierunków, którzy są mieszkańcami miasta Włocławka albo gminy Brześć Kujawski, albo gminy Fabianki, albo gminy Lubanie, albo gminy wiejskiej Włocławek.

O przyznanie mogą ubiegać się studiujący na następujących kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji, systemy sterowania. Poza tym muszą spełnić określone w regulamnie warunki:

  1. są mieszkańcami miasta Włocławka, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie lub gminy wiejskiej Włocławek,
  2. uzyskali średnią ocen za ostatnie dwa semestry nauki 4,0 lub wyższą,
  3. w przypadku zaistnienia takiej możliwości zobowiązują się do odbycia ewentualnych praktyk lub stażu u Fundatora Fundacji,
  4. legitymują się udokumentowanymi szczególnymi osiągnięciami w dziedzinie chemii, technologii chemicznej, analityki chemicznej, mechaniki i budowy maszyn, automatyki, elektryki, elektroautomatyki, energetyki, inżynierii produkcji, systemów sterowania oraz angażują się w realizację projektów w tych dziedzinach lub są autorem bądź współautorem opracowań naukowych, badań lub posiadają udokumentowane praktyki, staże studenckie, wymiany międzynarodowe, przynależność do kół studenckich,
  5. angażują się w działania społeczne (organizacje studenckie, fundacje, stowarzyszenia, instytucje społeczne, inne prowadzące działalność o takim charakterze, odbyte kursy, warsztaty),
  6. urodzeni są nie wcześniej niż w 1995 roku.

Szczegółowy Regulamin. 

Wniosek stypendialny

Oświadczenie stypendysty

Powrót do aktualności