Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Pięciu zdolnych studentów otrzyma stypendia

2020/12/18 20:33 Pięciu zdolnych studentów otrzyma stypendia

W trzeciej edycji programu "Młodzi z ANWILEM" Fundacja przyznała roczne stypendia pięciu studentów. Warunkiem otrzymania stypendium były nie tylko bardzo dobre wyniki, dodatkowo punktowane był również udział w badaniach, liczba publikacji naukowych, udział w wymianach międzynarodowych oraz działalność społeczna.

O stypendia mogli ubiegać się studenci trzeciego roku studiów I stopnia, studenci studiów II stopnia oraz studiów jednolitych czwartego i piątego roku studiów stacjonarnych polskich uczelni na kierunkach chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, inżynieria produkcji i systemy sterowania.

Oto lista Stypedystów w edycji 2020/2021. Stypedystom gratulujemy!

Igor Kaniewski

Katarzyna Kowalska

Anna Mikołajczyk

Adrian Olszewski

Filip Rasiewicz

Powrót do aktualności