Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Jak gra na rurkach pomaga w nauce matematyki

2021/02/24 15:19 Jak gra na rurkach pomaga w nauce matematyki

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 20 we Włocławku „WESPÓŁ” zostało beneficjentem Fundacji ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. Organizacja zdobyła grant w wysokości 20 tys. złotych na autorski projekt pod nazwą „Myślę, działam, kombinuję - w naukach ścisłych się odnajduję” w ramach piątej edycji programu "Uczę się z ANWILEM".

Skierowany do uczniów z klas 0–III projekt ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, rozwijanie ich kompetencji matematycznych oraz  rozbudzenie zainteresowania naukami ścisłymi. Jednym z kluczowych założeń projektu jest również kształtowanie odporności emocjonalnej i umiejętności pracy w zespole najmłodszych uczniów, co jest szczególnie ważne w kontekście  wielomiesięcznej izolacji spowodowanej panującą epidemią COVID-19.

- Powrót do szkoły po tak długim okresie jest dla każdego dziecka niezwykle trudny, zwłaszcza w zakresie relacji  rówieśniczych, które w czasie kwarantanny były mocno ograniczone. Nasze zajęcia mają ułatwić najmłodszym poradzenie sobie z problemami emocjonalnymi i odbudowanie więzi społecznych – mówi Ilona Dykiert, koordynatorka projektu, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 20.

Wśród zaplanowanych w projekcie działań znalazły się zajęcia z fizyki zatytułowane „Mali odkrywcy”, moduł muzyczny, czyli „Rym, rytm, ruch w edukacji matematycznej”, informatyka dla najmłodszych - „Pogromcy programowania”, „Matematyczne stacje badawcze” oraz zajęcia wyrównawcze. Dzięki wsparciu Fundacji prowadzący zajęcia nauczyciele będą mieli do dyspozycji atrakcyjne pomoce dydaktyczne, a wśród nich dzwonki diatoniczne, rurki cymbały, tuby dźwiękowe, robot Photon EDU, Makey Makey, różne rodzaje liczmanów, wagi dla dzieci, klocki – figury, konstrukcyjne, zestaw matematyczny, a także figury geometryczne w przestrzeni.

Projekt będzie realizowany do czerwca 2021 r.

Powrót do aktualności