Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Ćwierć miliona złotych na wakacyjne projekty od Fundacji

2021/03/01 15:07 Ćwierć miliona złotych na wakacyjne projekty od Fundacji

Rusza szósta już edycja programu "Wakacje z Fundacją", którego celem jest wsparcie organizacji pozarządowych w organizacji atrakcyjnego wypoczynku dla dzieci i młodzieży podczas wakacji. Na ten cel Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA przeznaczy w tym roku 250 tys. złotych. Organizacje spełniające kryteria konkursu mają szanse otrzymać dofinansowanie w wysokości do 20 tys. złotych. Wnioski przyjmowane będą do 12 kwietnia.

O granty ubiegać się mogą działające na terenie miasta Włocławek, gminy Brześć Kujawski, gminy Fabianki, gminy Lubanie i gminy wiejskiej Włocławek organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe – publiczne i niepubliczne, przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich. Szczegółowe kryteria, które powinien spełnić wnioskodawca zawarte zostały w zamieszczonym poniżej regulaminie.

W ramach programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe projekty o widocznych walorach edukacyjnych, pobudzające do rozwoju, służące rozszerzaniu indywidulanych zainteresowań, zwiększające wrażliwość na potrzeby innych oraz pogłębiające wiedzę i rozwijające talenty uczestników. 

 

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie wniosku. 

Regulamin programu grantowego

Wniosek grantowy

Sprawozdanie końcowe 

Powrót do aktualności