Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Ostatni dzień składania wniosków

2021/04/12 09:27 Ostatni dzień składania wniosków

Dzisiaj upływa termin zgłaszania inicjatyw w dwóch konkursach grantowych: "Wakacje z Fundacją" i "Budujemy Mosty". Podobnie jak w latach ubiegłych, zainteresowanie programami Fundacji jest bardzo duże, co świadczy nie tylko o potrzebie organizacji różnego rodzaju inicjatyw w lokalnym środowisku, ale przede wszystkim o aktywności działających w nim organizacji i społeczników.

Przypominamy, że zgodnie z regulaminami programów, wnioski można złożyć w biurze Fundacji lub wysłać pocztą. 

Po formalnej weryfikacji wnioski zostaną poddane merytorycznej ocenie Rady Programowej, a następnie Rady Fundacji, która swoje rekomendacje przekaże Zarządowi. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 21 maja.  

Powrót do aktualności