Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Sala doświadczania świata w Wieńcu

2021/05/14 16:19 Sala doświadczania świata w Wieńcu

Sala doświadczania świata Snoezelen powstała w Szkole Podstawowej w Wieńcu dzięki wsparciu finansowemu naszej Fundacji. To pierwsze w powiecie włocławskim takie pomieszczenie terapeutyczne, w którym generowane są różnorakie bodźce (świetlne, dźwiękowe, kinestetyczne i zapachowe), pobudzające poszczególne zmysły. Będzie ono służyło dzieciom i młodzieży mającym problem z prawidłowym odbieraniem i przetwarzaniem bodźców zewnętrznych oraz niepełnosprawnym.

Sala doświadczania świata to efekt realizowanego przez SP w Wieńcu projektu "Zdrowie w moje głowie", w ramach programu grantowego “Bądź zdrów”. Głównym celem projektu jest poprawa kondycji psychicznej dzieci i młodzieży w czasie pandemii.  W zajęciach psychoedukacyjnych połączonych z seansami w sali doświadczania świata Snoezelen uczestniczą uczniowie klas I-VIII.

Warto podkreślić, że pomysłodawczynią i koordynatorkę projektu jest wicedyrektor szkoły pani Anna Wojtczak. Gratulujemy pomysłu!

Powrót do aktualności