Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Fundacja ANWIL zachęci uczniów do polubienia nauk ścisłych

2021/08/23 16:15 Fundacja ANWIL zachęci uczniów do polubienia nauk ścisłych

Już po raz szósty Fundacja ANWIL ogłasza konkurs grantowy na projekty promujące naukę przedmiotów ścisłych. W tegorocznej edycji „Uczę się z ANWILEM” Fundacja dofinansuje realizację projektów umożliwiających pokazanie uczniom praktycznego zastosowania wiedzy z zakresu nauk ścisłych w łącznej kwocie 140 tys. złotych. Autorzy najciekawszych projektów mogą zdobyć na urzeczywistnienie swoich pomysłów nawet 20 tys. zł.

Celem programu, wzorem lat ubiegłych, jest zainteresowanie uczniów światem nauk ścisłych. Dofinansowane może trafić m.in. na organizację warsztatów, pokazów, zajęć pozalekcyjnych, gier i zabaw edukacyjnych, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi multimedialnych, które ułatwią uczniom zrozumieć chemię, matematykę, fizykę czy informatykę.

W ramach poprzednich pięciu edycji programu Fundacja ANWIL przekazała na realizację 58 projektów rozwijających wiedzę z przedmiotów ścisłych ponad 700 tys. zł. Bezpośrednimi beneficjentami inicjatyw edukacyjnych było ponad 8600 uczniów szkół z Włocławka, Lubania oraz Brześcia Kujawskiego. W tym roku maksymalna wysokość dofinansowania danego przedsięwzięcia może sięgnąć 20 tys. zł, a łączny budżet konkursu wynosi 140 tys.

W ubiegłym roku, mimo ograniczeń wynikających z epidemii COVID-19, beneficjenci programu „Uczę się z ANWILEM” zrealizowali 10 autorskich projektów. Dzięki programowi uczniowie dowiedzieli się m.in. jak kodować oraz programować roboty multimedialne, odbyli wirtualne podróże w kosmosie, posiedli umiejętności w zakresie obsługi i programowania sterowników PLC. Natomiast uczniowie Zespołu Szkół Elektrycznych podjęli kosmiczne wyzwanie zbudowania zestawu anten i sprzętu umożliwiającego odbiór sygnałów radiowych oraz obserwacji elektromagnetycznego tła kosmicznego wysyłanego przez obiekty astronomiczne.

Do VI edycji konkursu mogą zgłosić się nie tylko organizacje pozarządowe, szkoły, a także grupy nieformalne działające we Włocławku oraz te zlokalizowane w gminach: Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie i gminie wiejskiej Włocławek. 

Regulamin

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Wniosek o przyznanie grantu

Sprawozdanie końcowe z realizacji projektu

Powrót do aktualności