Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Młodzi z ANWILEM – stypendia dla studentów

2021/09/21 10:07 Młodzi z ANWILEM – stypendia dla studentów

Fundacja ANWIL wesprze finansowo studentów – przyszłych specjalistów przemysłu chemicznego – pochodzących z Włocławka i okolic. Na piątkę najzdolniejszych czeka dziewięciomiesięczne stypendium w wysokości 700 złotych brutto.

O przyznanie stypendium w ramach programu „Młodzi z ANWILEM” mogą ubiegać się studenci ostatniego roku studiów I stopnia, studiów II stopnia oraz studenci czwartego i piątego roku studiów jednolitych na kierunkach: chemia, technologia chemiczna, analityka chemiczna, inżynieria chemiczna i procesowa, mechanika i budowa maszyn, automatyka, elektryka, elektroautomatyka, systemy sterowania,  a także inżynieria produkcji.

 

Stypendystą fundacji korporacyjnej ANWILU mogą zostać mieszkańcy Włocławka (włączając gminę wiejską Włocławek) oraz okolicznych gmin – Brześć Kujawski, Fabianki, Lubanie, którzy nie ukończyli 26. roku życia i studiują w trybie stacjonarnym na dowolnej polskiej uczelni publicznej.

 

Przyszli stypendyści poza, wysoko punktowanymi na etapie oceny wniosków, dokonaniami naukowymi, powinni wykazać się średnią ocen co najmniej 4,0 uzyskaną w ostatnich dwóch semestrach studiów. Szansę otrzymania stypendium zwiększa także aktywność społeczna oraz udokumentowany udział w praktykach studenckich, stażach, kołach naukowych i wymianach międzynarodowych.   

            

To czwarta edycja studenckiego konkursu stypendialnego Fundacji ANWIL. Od 2018 roku z tej formy wsparcia skorzystało 16 stypendystów na łączną kwotę ponad 100 tys. zł. Od 2015 roku stypendia przyznawane są również ósmoklasistom, a także ich starszym kolegom ze szkół ponadpodstawowych. Dotychczas  237 uczniów otrzymało stypendia o łącznej wartości  ponad 630 tys. zł, a kolejnych 40 otrzyma w ramach tegorocznej edycji już w październiku. Na niwie edukacji – oprócz programów stypendialnych – Fundacja ANWIL wspiera  rozwój nowatorskich form nauki przedmiotów ścisłych, organizując  co roku program grantowy „Uczę się z ANWILEM”, za który w tym roku otrzymała specjalne wyróżnienie Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 października  2021 roku.

Regulamin programu

Wniosek stypendialny

Oświadczenie stypendysty

Powrót do aktualności