Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

40 stypendiów dla najzdolniejszych

2021/11/05 11:06 40 stypendiów dla najzdolniejszych

40 stypendiów na łączną kwotę 110 tysięcy złotych przyznała Fundacja ANWIL najzdolniejszym uczniom z włocławskich szkół. W tym roku o stypendia konkurowało 101 kandydatów, legitymujących się średnią ponad 4,8. Premiowane były nie tylko wyniki w nauce, ale też udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność społeczna. Najlepsi z najlepszych uczniowie ósmych klas szkół podstawowych otrzymają miesięczne stypendia w wysokości 200 zł, a szkół ponadpodstawowych 300 zł.

Stypendia fundawane są na cały rok szkolny 2021/2022. Mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z rozwojem ucznia np. udziałem w szkoleniach, zajęciach dodatkowych, zakupem podręczników oraz książek, a także kosztów socjalnych takich jak: wyżywienie w szkole, dojazdy do szkoły środkami komunkacji publicznej, czy zakup odzieży. 

W tegorocznej, siódmej już edycji programu "Primi inter pares", stypendia otrzymali kandydaci, którym nadane zostały następujące numery (kolejność na liście według uzyskanych punktów):

Szkoły podstawowe

16_2021_S
26_2021_S
8_2021_S
13_2021_S
24_2021_S
9_2021_S
20_2021_S
27_2021_S
18_2021_S
6_2021_S

Szkoły ponadpodstawowe

34_2021_P
13_2021_P
20_2021_P
23_2021_P
26_2021_P
27_2021_P
29_2021_P
40_2021_P
68_2021_P
6_2021_P
11_2021_P
22_2021_P
25_2021_P
35_2021_P
38_2021_P
49_2021_P
64_2021_P
67_2021_P
3_2021_P
15_2021_P
42_2021_P
1_2021_P
5_2021_P
44_2021_P
65_2021_P
2_2021_P
43_2021_P
46_2021_P
69_2021_P
16_2021_P

Powrót do aktualności