Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Stypendia "Młodzi z ANWILEM" przyznane

2021/11/30 13:05 Stypendia

W czwartej edycji studenckiego programu stypendialnego Fundacja ANWIL przyznała cztery stypendia studentom polskich uczelni publicznych. Wśród laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stypendyści otrzymają wsparcie w wysokości 700 zł miesięcznie brutto, które mogą przeznaczyć na pokrycie kosztów związanych z rozwijaniem swoich uzdolnień i zainteresowań w celu wykorzystania zdobytej wiedzy w przyszłości w pracy zawodowej. 

Laureatom gratulujemy!

 

Powrót do aktualności