Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Nabór projektów do programu "Budujemy mosty" otwarty

2022/10/24 21:11 Nabór projektów do programu

Fundacja ANWIL ogłasza nabór wniosków do konkursu grantowego „Budujemy mosty 2022”. W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja przeznaczy 350 tys. zł. Najlepsze projekty, wyłonione w drodze konkursu, mają szansę na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Fundacja ANWIL ogłasza VII edycję konkursu grantowego pn. „Budujemy mosty”, którego celem jest wspieranie mieszkańców z terenu działania Fundacji w inicjatywach na rzecz ich społeczności, służących głównie przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i ekonomicznemu osób takim wykluczeniem zagrożonych, podwyższaniu poziomu bezpieczeństwa publicznego, podwyższaniu poziomu wykształcenia mieszkańców oraz rozwojowi świadomości obywatelskiej, a także wzmacnianiu poczucia przynależności i integracji z lokalną społecznością. 

O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i oddziały terenowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, uczelnie wyższe publiczne, publiczne przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, koła gospodyń wiejskich z powiatu włocławskiego.

W tegorocznej edycji programu na wsparcie lokalnych inicjatyw Fundacja ANWIL przeznaczy 350 tys. zł. Najlepsze projekty, wyłonione w drodze konkursu, mają szansę na dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł.

Szczegółowe informacje w regulaminie poniżej. 

Wnioski można składać do 14 listopada br.

UWAGA! Wnioski należy składać poprzez GENERATOR WNIOSKÓW (LINK).

Regulamin

Powrót do aktualności