Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Pierwsza edycja

I edycję konkursu grantowego Fundacja „ANWIL dla Włocławka” ogłosiła uroczyście podczas konferencji prasowej , która odbyła się 20 sierpnia 2014 r. w siedzibie Fundatora.

Maksymalna kwota grantu wynosi 30 000.- zł.

Harmonogram konkursu:

  • 22 .09.2014 r. ostateczny termin składania wniosków wraz z załącznikami,
  • 27.10.2014 r. ogłoszenie wyników konkursu,
  • od 27.10.2014 r. do 20.08.2015 r. termin realizacji projektu i kwalifikowania kosztów,
  • 21.09.2015 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdań z realizacji projektu.

FORMULARZE KONKURSOWE:
 

Kryteria konkursowe
Wniosek o grant
Raport bieżący
Raport końcowy
 

LISTA BENEFICJENTÓW:
 

Lista beneficjentów