Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Wakacje z Fundacją - istotne zmiany w regulaminie

29-04-2022

Wydłużony termin oraz większy zasięg działania to najistotniejsze zmiany w regulaminie tegorocznej edycji programu "Wakacje z Fundacją". W związku z rozszerzeniem działalności Fundacji ANWIL na cały powiat włocławski, o granty mogą ubiegać się podmioty działające na terenie całego powiatu. Termin składania wniosków został wydłużony do 16 maja.

Czytaj więcej

Zielono nam - granty przyznane

26-04-2022

Fundacja ANWIL przyznała dofinansowanie 18 projektom ekologicznym na łączną kwotę ponad 117 tys. złotych w ramach pierwszej edycji programu grantowego "Zielono nam".

Czytaj więcej

Nie ma wakacji bez Fundacji

04-04-2022

Tytuł jednego z ubiegłorocznych wakacyjnych projektów „Bez Fundacji nie ma wakacji” w pełni potwierdza zarówno wieloletnie zaangażowanie Fundacji ANWIL w organizację atrakcyjnego letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców Włocławka i ościennych gmin, jak i oczekiwania lokalnej społeczności. Właśnie rusza ósma już edycja „Wakacji z Fundacją”.

Czytaj więcej

Pomagamy Ukrainie

07-03-2022

Fundacja ANWIL uruchomiła nowy program pomocowy pn. „Solidarni z Ukrainą”. Na realizację tego celu organizacja przeznacza kwotę 150 tys. zł. Środki te w większości zostaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjadą do Włocławka i zostaną zakwaterowani w miejskiej placówce przy Krętej 14.

Czytaj więcej

Zielono nam – zadbajmy o środowisko

01-03-2022

Wystartował proekologiczny program grantowy Fundacji ANWIL, którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania organizacji. Na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszania dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności Fundacja przeznaczy 140 tys. złotych.

Czytaj więcej

Serce fortepianu bije dzięki Fundacji

17-02-2022

Zabytkowy fortepian Bechstein z Teatru Impresaryjnego we Włocławku odzyskał swoją świetność. Dzięki wsparciu Fundacji ANWIL wartościowy zabytek, którego wykonanie datuje się na 1889 rok, został poddany gruntownej renowacji. Inicjatorem projektu, realizowanego w ramach programu "Budujemy mosty", jest Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.

Czytaj więcej

Pomagajmy razem. Przekaż 1% podatku

25-01-2022

Każdy pracujący może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową naszej Fundacji i przyczynić się do jej rozwoju, a co za tym idzie rozwoju lokalnej społeczności, którą wspieramy już od 2014 roku.

Czytaj więcej

Wspaniałych Świąt

22-12-2021

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Zespół Fundacji ANWIL.

Czytaj więcej

Stypendia "Młodzi z ANWILEM" przyznane

30-11-2021

W czwartej edycji studenckiego programu stypendialnego Fundacja ANWIL przyznała cztery stypendia studentom polskich uczelni publicznych. Wśród laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj więcej

150 tys. złotych od Fundacji ANWIL na sportową aktywizację lokalnej społeczności

23-11-2021

17 projektów społecznych dofinansuje Fundacja ANWIL w ramach III edycji „Wybieram sport – skreślam nudę”. Granty na realizację autorskich inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową, w tym osób starszych, otrzymają organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola oraz szkolne kluby sportowe. Fundacja przeznaczy na ten cel 150 tys. złotych.

Czytaj więcej