Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Aktualności

Nie ma wakacji bez Fundacji

04-04-2022

Tytuł jednego z ubiegłorocznych wakacyjnych projektów „Bez Fundacji nie ma wakacji” w pełni potwierdza zarówno wieloletnie zaangażowanie Fundacji ANWIL w organizację atrakcyjnego letniego wypoczynku dla najmłodszych mieszkańców Włocławka i ościennych gmin, jak i oczekiwania lokalnej społeczności. Właśnie rusza ósma już edycja „Wakacji z Fundacją”.

Czytaj więcej

Pomagamy Ukrainie

07-03-2022

Fundacja ANWIL uruchomiła nowy program pomocowy pn. „Solidarni z Ukrainą”. Na realizację tego celu organizacja przeznacza kwotę 150 tys. zł. Środki te w większości zostaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjadą do Włocławka i zostaną zakwaterowani w miejskiej placówce przy Krętej 14.

Czytaj więcej

Zielono nam – zadbajmy o środowisko

01-03-2022

Wystartował proekologiczny program grantowy Fundacji ANWIL, którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania organizacji. Na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszania dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności Fundacja przeznaczy 140 tys. złotych.

Czytaj więcej

Serce fortepianu bije dzięki Fundacji

17-02-2022

Zabytkowy fortepian Bechstein z Teatru Impresaryjnego we Włocławku odzyskał swoją świetność. Dzięki wsparciu Fundacji ANWIL wartościowy zabytek, którego wykonanie datuje się na 1889 rok, został poddany gruntownej renowacji. Inicjatorem projektu, realizowanego w ramach programu "Budujemy mosty", jest Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne.

Czytaj więcej

Pomagajmy razem. Przekaż 1% podatku

25-01-2022

Każdy pracujący może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową naszej Fundacji i przyczynić się do jej rozwoju, a co za tym idzie rozwoju lokalnej społeczności, którą wspieramy już od 2014 roku.

Czytaj więcej

Wspaniałych Świąt

22-12-2021

Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, zdrowia i wszelkiej pomyślności w Nowym Roku życzy Zespół Fundacji ANWIL.

Czytaj więcej

Stypendia "Młodzi z ANWILEM" przyznane

30-11-2021

W czwartej edycji studenckiego programu stypendialnego Fundacja ANWIL przyznała cztery stypendia studentom polskich uczelni publicznych. Wśród laureatów znaleźli się studenci Uniwersytetu Łódzkiego, Politechniki Poznańskiej, Politechniki Gdańskiej oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj więcej

150 tys. złotych od Fundacji ANWIL na sportową aktywizację lokalnej społeczności

23-11-2021

17 projektów społecznych dofinansuje Fundacja ANWIL w ramach III edycji „Wybieram sport – skreślam nudę”. Granty na realizację autorskich inicjatyw pozytywnie wpływających na rozwój fizyczny dzieci i młodzieży, promujących aktywność ruchową, w tym osób starszych, otrzymają organizacje pozarządowe, szkoły, przedszkola oraz szkolne kluby sportowe. Fundacja przeznaczy na ten cel 150 tys. złotych.

Czytaj więcej

40 stypendiów dla najzdolniejszych

05-11-2021

40 stypendiów na łączną kwotę 110 tysięcy złotych przyznała Fundacja ANWIL najzdolniejszym uczniom z włocławskich szkół. W tym roku o stypendia konkurowało 101 kandydatów, legitymujących się średnią ponad 4,8. Premiowane były nie tylko wyniki w nauce, ale też udział w olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność społeczna. Najlepsi z najlepszych uczniowie ósmych klas szkół podstawowych otrzymają miesięczne stypendia w wysokości 200 zł, a szkół ponadpodstawowych 300 zł.

Czytaj więcej

Granty w programie edukacyjnym przyznane!

02-11-2021

W szóstej edycji programu edukacyjnego "Uczę się z ANWILEM" Fundacja wesprze realizację 15 projektów, których autorzy postawili sobie za cel popularyzację nauk ścisłych wśród dzieci i młodzieży przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii i innowacyjnych metod.

Czytaj więcej