Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

Druga edycja

Uroczyste ogłoszenie II edycji konkursu grantowego odbyło się 29 września 2015 r. w Muzeum Diecezjalnym.
Budżet konkursu wynosi 500 000.- zł. a maksymalna kwota grantu to 50 000.- zł.

HARMONOGRAM KONKURSU:

  • 29.10.2015 r. – ostateczny termin składania wniosku wraz z załącznikami,
  • 10.12.2015 r. – ogłoszenie wyników konkursu,
  • 10.12.2015 – 10.10.2016 r. – termin realizacji projektu i kwalifikowania wydatków,
  • 21.10.2016 r. – ostateczny termin złożenia sprawozdania z realizacji projektu.

FORMULARZE KONKURSOWE:


Wniosek konkursowy
Raport bieżący
Raport końcowy