Wspierając lokalne inicjatywy, tworzymy przyszłość.

 • Wakacje z Fundacją - istotne zmiany w regulaminie
  29-04-2022 Wakacje z Fundacją - istotne zmiany w regulaminie Wydłużony termin oraz większy zasięg działania to najistotniejsze zmiany w regulaminie tegorocznej edycji programu "Wakacje z Fundacją". W związku z rozszerzeniem działalności Fundacji ANWIL na cały powiat włocławski, o granty mogą ubiegać się podmioty działające na terenie całego powiatu. Termin składania wniosków został wydłużony do 16 maja. Czytaj więcej
 • Zielono nam - granty przyznane
  26-04-2022 Zielono nam - granty przyznane Fundacja ANWIL przyznała dofinansowanie 18 projektom ekologicznym na łączną kwotę ponad 117 tys. złotych w ramach pierwszej edycji programu grantowego "Zielono nam". Czytaj więcej
 • Pomagamy Ukrainie
  07-03-2022 Pomagamy Ukrainie Fundacja ANWIL uruchomiła nowy program pomocowy pn. „Solidarni z Ukrainą”. Na realizację tego celu organizacja przeznacza kwotę 150 tys. zł. Środki te w większości zostaną na pomoc uchodźcom z Ukrainy, którzy przyjadą do Włocławka i zostaną zakwaterowani w miejskiej placówce przy Krętej 14. Czytaj więcej
 • Zielono nam – zadbajmy o środowisko
  01-03-2022 Zielono nam – zadbajmy o środowisko Wystartował proekologiczny program grantowy Fundacji ANWIL, którego celem jest wsparcie inicjatyw społecznych służących poprawie stanu środowiska naturalnego oraz podnoszeniu świadomości ekologicznej mieszkańców z terenu działania organizacji. Na realizację projektów służących m.in. redukcji odpadów, zmniejszania dewastacji środowiska, aktywnej edukacji ekologicznej oraz wdrażaniu idei bioróżnorodności Fundacja przeznaczy 140 tys. złotych. Czytaj więcej
 • Serce fortepianu bije dzięki Fundacji
  17-02-2022 Serce fortepianu bije dzięki Fundacji Zabytkowy fortepian Bechstein z Teatru Impresaryjnego we Włocławku odzyskał swoją świetność. Dzięki wsparciu Fundacji ANWIL wartościowy zabytek, którego wykonanie datuje się na 1889 rok, został poddany gruntownej renowacji. Inicjatorem projektu, realizowanego w ramach programu "Budujemy mosty", jest Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne. Czytaj więcej
 • Pomagajmy razem. Przekaż 1% podatku
  25-01-2022 Pomagajmy razem. Przekaż 1% podatku Każdy pracujący może przekazać 1% swojego podatku dochodowego na działalność statutową naszej Fundacji i przyczynić się do jej rozwoju, a co za tym idzie rozwoju lokalnej społeczności, którą wspieramy już od 2014 roku. Czytaj więcej
1 2 3 4 5 6

Kalendarz wydarzeń

Najbliższe wydarzenia

Program stypendialny
Wspieramy zdolnych uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Włocławka oraz gmin Brześci Kujawski, Fabianki i Lubanie.
Konkursy grantowe
W konkursach grantowych mogą brać udział organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.
Uczę się z ANWILEM
Popularyzujemy naukę przedmiotów ścisłych: chemii, fizyki, informatyki i matematyki wśród młodych ludzi.

Wypełnij pola aby otrzymać przypomnienie o wydarzeniu